Rendszerüzenet

Pályázati felhívás óvodapedagógus munkakörre

A Debreceni Református Kollégium Óvodája pályázatot hirdet óvodapedagógus állásra.

A foglakoztatás jellege: teljes munkaidőre szóló köznevelési foglakoztatotti jogviszony.

A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2024. január 1-től 2024. július 31-ig. Az alkalmazás meghosszabbítható, illetve határozatlan időre módosítható. Jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.

Munkaköri feladat: óvodapedagógusi munkakör ellátása;

Alkalmazási feltételek: 

–    főiskolai végzettség;
–    egyházi kötődés;
–    megfelelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66.§ (1) bekezdésében foglalt feltételeknek (büntetlen előéletű; nem áll büntetőeljárás hatálya alatt; nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképes, személye vonatkozásában egyéb kizáró ok nem merül fel).

Illetmény, juttatások:

–    a hatályos jogszabályok szerint;
–    egyéb rendszeres juttatások: cafetéria.

Benyújtandó dokumentumok:

–    végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
–    fényképes szakmai önéletrajz;
–    motivációs levél;
–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2024. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 20. 

A pályázatot az intézmény vezetőjének címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni: Feketéné Kavisánszki Györgyi, 4024 Debrecen, Tímár utca 8-10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 1.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Feketéné Kavisánszki Györgyi óvodavezetőnél az 52/ 417-776 telefonon vagy a feketenegyorgyi18@gmail.com e-mail címen.