Rendszerüzenet

EGYH-ESZK-22-0004

Támogató:Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
Kedvezményezett: Tiszántúli református Egyházkerület
A támogató a Kedvezményezett részére 14.520.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott 5 db gépkocsi beszerzésére.
A Tiszántúli Református Egyházkerület a pályázati összegből megvásárolt gépjárművekkel az egyházközségekben, egyházmegyékben és az egyházkerületben végzett egyházi, missziói szolgálat elvégzését kívánta támogatni. 2022-ben a 14.520.000.- Ft összegből (személygépjárművenként max. 3 millió forint támogatás felhasználásával).
az alábbi egyházi jogi személyek részére 5db személygépkocsit vásároltunk.-Csökmői Református Egyházközség

-Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség

-Vámosoroszi Református Egyházközség

-Hajdúvidéki Református Egyházmegye

-Tiszaderzsi Református Egyházközség
A szolgálati gépjárműveket olyan lelkipásztorok kapták meg, akik több településen végeznek szolgálatot. A földrajzilag egymástól távol eső szolgálati helyek megközelítését teszi lehetővé a gépjármű, hogy idejében odaérjen a lelkész az istentiszteletetekre, bibliaórákra, esketés, keresztelés, temetés idejére, hittanórákra, kórházakban beteglátogatásra. Számos településre tömegközlekedéssel eljutni lehetetlen, amennyiben a lelkésznek óránként más településen van szolgálata.