Rendszerüzenet

Átadták a Debreceni Református Kollégium Óvodája új épületszárnyát

Egy új csoportszobával, tornateremmel és aulával is bővült a Debreceni Református Kollégium Óvodája, emellett a Tímár utcai épület régi szárnya és a játszóudvar is megújult. Az ünnepélyes átadásra 2023. szeptember 15-én került sor a város és a kormány képviselői, a Debreceni Református Kollégium társintézményeinek vezetői, a tervező és a kivitelező, valamint az óvoda munkatársai, a szülők és a sajtó képviselői jelenlétében.

Az esemény kezdeteként igei üzenetet a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke közvetített. Fekete Károly a 8. zsoltár első verseinek felolvasása után a gyermeki rácsodálkozás jelentőségét hangsúlyozta. „Óvodás korban oly jellemző a rácsodálkozás a világra, az emberekre, Istenre. De tudnunk kell felnőttként is rácsodálkozni dolgokra, mert az nagy baj, ha mindent természetesnek veszünk. A rácsodálkozásból lesznek a kérdések, az új gondolatok, és ez vezet rá minket a zsoltáríró szavaira: Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!” Fekete Károly hozzátette, hogy Isten egy csecsemő alakjában jött el közénk, és egyszülött Fia által építette ki hatalmát, hogy rajta keresztül öleljen magához bennünket, felnőtteket és gyermekeinket.

Ezt követően Feketéné Kavisánszki Györgyi, a DRK Óvodája intézményvezetője ismertette a beruházás részleteit és az óvoda történetét. Kiemelte, hogy az idén 25. nevelési évét megkezdő intézmény 2004-ben költözött a város tulajdonában lévő, Tímár utcai épületbe. 2020-ban az önkormányzat átadta az ingatlan tulajdonjogát a fenntartónak, ami lehetővé tette az új épületszárny kialakítását. A beruházás teljes összege mintegy 743 millió forint volt. „Az 503 millió forintos állami támogatáshoz Debrecen városától 33 millió forintot kaptunk, amit az egyházkerület és az óvodánk önereje egészített ki 207 millió forinttal. A Tímár utca 8. szám alatti telek megvásárlását követően alakítottuk ki összeépítéssel az új szárnyat, ahol helyet kapott a berendezett csoportszoba és gyermekmosdó, az aula, valamint az emeleten egy tornaterem, egy fejlesztőszoba és egy nevelői szoba. A támogatás ezenfelül lehetővé tette a már meglévő épület felújítását és a játszóudvar korszerűsítését, bővítését” – mondta el az intézményvezető. Feketéné Kavisánszki Györgyi köszönetet mondott az óvoda dolgozóinak és a gyerekek szüleinek is, hiszen „a református név aranyfedezetét a hitben élő családok adják.”

Az ünnepségen részt vett az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is. Fürjes Zoltán Pál apostol korinthusbeliekhez írt első levelére utalva kifejtette, hogy ahogyan „Pál ültetett, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést”, úgy a kormány szándékai szerint a családpolitikai döntések az ültetést, a Magyar Református Egyházzal megvalósított Országos Óvoda Program az öntözést szolgálja, mindez pedig mind Isten ajándéka, akitől kérhetjük a terméshozó növekedést. Fürjes Zoltán elmondta, hogy akkor lesz magyar keresztény jövő, ha a sziklaszilárd alapot, az Istenbe vetett hitet megismertetjük gyermekeinkkel, ezért is jelentős az egyházi óvodák szerepe.

Pósán László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: gyermekeink jelentik az élet folytonosságát. „Ha Debrecen a jövőben is elkötelezett marad az oktatás, különösképpen az egyházi oktatás mellett, akkor hosszú és boldog jövendő elé néz.”

Papp László, Debrecen polgármestere azt hangsúlyozta, hogy amely város bölcsődéket, óvodákat, iskolákat épít, azt semmilyen váratlan kihívás nem érheti a jövőben. „Az elmúlt tíz évben sokat tettünk azért, hogy gyermekeink a legjobb körülmények között nevelkedhessenek, tanulhassanak, és nemcsak a saját fenntartású intézményeink fejlesztésében vállaltunk szerepet, hanem a történelmi egyházakkal meglévő kitűnő kapcsolat alapján támogatjuk az ilyen jellegű beruházásokat is.” Papp László úgy fogalmazott: ez azért is különösen fontos, mert a város közoktatási rendszerében jelenlévő óvodások közül minden negyedik gyermek egyházi oktatási-nevelési intézményben tanul, ami messze az országos átlag fölötti szám.

Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke kiemelte: a kollégium intézményrendszere, az iskolák és a tudományos gyűjtemények szoros munkatársi közösséget alkotnak, és ebbe kiválóan illeszkedett be 25 évvel ezelőtt az óvoda is.

Az ünnepség részeként rövid műsorban mutatkoztak be az óvoda hat csoportját képviselő gyermekek, valamint az óvodapedagógusok is.