Rendszerüzenet

Születésnapi látogatás és köszöntés Nagy Sándorné gondok asszonynál

A Sarkadkeresztúri Református Egyházközségben hosszú évtizedek óta végzett hűséges szolgálatát megköszönve, néhány nappal 95. születésnapja után látogatta meg otthonában Nagy Sándorné gondnok asszonyt Fekete Károly püspök, Demeter Ottó esperes és Hunyady István helyi lelkipásztor.

Az egyházkerület püspöke a Tiszántúli Református Egyházkerület közössége nevében emléklapot és könyvajándékot adott át a gondnok asszonynak, aki református egyházunk egyik legidősebb tisztségviselője. A köszöntés után a házigazda és vendégei a lelki fegyverzet fontosságáról beszélgettek egymással, felidézve az Efézusi levél 6. részének 10-17 verseit, hiszen a jelen nehézségei között „az Úrban és az ő hatalmas erejében” kell megerősödnie egyénnek és közösségnek, hogy megállhassunk az ördög mesterkedéseivel szemben.

Ilonka néni megemlékezett Sarkadkeresztúr korábbi lelkipásztorairól és felelevenítette családja és gyülekezete történetét. Lelkesedéssel, erővel és nagy hálával tett bizonyságot arról, hogy életének megpróbáltatásai, betegségei és özvegységének terhei között is Isten megtartó kegyelmét érzi az életében. Napról-napra imádságba foglalja gyülekezetének és egyházának apraját és nagyját, a lelkipásztorokat és a szolgálattevőket.

Isten éltesse, és kísérje Urunk áldása Nagy Sándorné gondnok asszony életét!