Rendszerüzenet

75 év után újraindult a református oktatás Körösladányban

Ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartottak Körösladány templomában 2023. szeptember 3-án. A Kőrösi Jánosról elnevezett általános iskolában 19 elsőosztályos gyermek kezdte meg tanulmányait. A Békés vármegyei városban az 1948-as államosítás óta nem volt református fenntartású oktatási intézmény.

Az istentiszteleten Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét Pál apostol korintusbeliekhez írt első levelének harmadik fejezetéből, párhuzamot vonva a levélíró gondolatai és egy 21. századi tanóra között. „A modern pedagógiából ismert tanári cél: a vezérigéből kibontani, hogy a keresztyén élet egész idejére nevelünk, nem csak a nyolcadik osztályig vagy a középiskolába jutásig.”Fekete Károly kifejtette, hogy három műhelytitkot ismerhetünk meg Pál gondolatai alapján az egyházi oktatási-nevelési intézmények vonatkozásában. „Egyrészt oktatóink nincsenek egyedül, a diákok lelki-szellemi növekedésében ugyanis Isten a döntő tényező. A pedagógusok emberi hozzáadott értéke Istennel válik olyan belső energiává, hitté, ami lelki növekedést ad gyermekeinknek, aminek köszönhetően az élet iskolájában is megállják a helyüket. Másfelől Pál szerint: aki Istennel nevel, az ebben a szolgálatban Isten munkatársa, Ő pedig soha nem hagyja magára munkatársait. Sőt, Jézus Krisztus személyében nem akármilyen minőségű és teherbírású alapot adott. Végezetül a legfontosabb műhelytitok, hogy az életünk Isten otthonává váljon, mert ahol otthon van a Szentlélek, onnan kiszorul minden természetellenes és emberellenes szándék és erő.”

Kovács Tibor, a fenntartó egyházközség lelkipásztora felidézte, hogy az 1750-es évektől kezdve 1948-ig erős volt a református oktatás szerepe Körösladányban. „Úgy tűnhet, hogy most valami újat kezdtünk, pedig inkább visszaállítottunk. 75 esztendő után szeretnénk folytatni azt a szolgálatot, amelyet annak idején egyoldalúan számolt fel a diktatúra. Célunk, hogy az iskola újra az egyház veteményeskertje legyen” – jelentette ki Kovács Tibor. A lelkipásztor elmondta: mindez nem jöhetett volna létre, ha a gyülekezetben nem jelentek volna meg elhivatott pedagógusok, valamint nem lettek volna a közösség állhatatosan imádkozó és a mindennapi munkában is segítő tagjai. Végül köszönetet mondott Körösladány önkormányzatának az épület használati jogáért, valamint az egyházkerület vezetésének az önerőből megvalósuló iskolaindítás jóváhagyásáért, a bizalomért.

A fenntartó egyházközség nevet is választott iskolájának. Az iskola névadóját, a körösladányi gyülekezet XIX. századi iskolafejlesztő lelkipásztorát, Kőrösi János tevékenységét Ujfalusi László presbiter mutatta be és méltatta munkásságát.

Demeter Ottó, a Békési Egyházmegye esperese azt mondta: azért imádkozik, hogy a körösladányi református iskolából sok boldog gyermek kerüljön ki. „És milyen a boldog ember? Mindenkor örül, szüntelenül imádkozik, és mindenért hálát ad” – tette hozzá az esperes.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke rámutatott, hogy bátor lépést tett egy háborús és gazdaságilag nehéz időben a körösladányi reformátusság, de hitet tett amellett, hogy Istenbe vetett bizalommal eredményes lesz az iskola.

Kardos Károly, Körösladány polgármestere hangsúlyozta: az iskola elindításának gondolata és a megvalósítás között mindössze néhány hónap telt el. A képviselőtestület számára sem volt kérdés, hogy az önkormányzati tulajdonú épületet ingyenes hasznosításba adják az egyházközség számára. „Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy településünkön az oktatás színvonala a lehető legmagasabb legyen, függetlenül attól, hogy állami vagy egyházi intézményről van szó. Ezért az újonnan induló református iskolát is sajátunknak érezzük, és minden segítséget megadunk a működéséhez.”

Az intézményt Sas Éva vezeti, aki egy idézettel köszöntötte az elsősöket: „A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

Az istentiszteleten a Kőrösi János Református Általános Iskola három pedagógusa tett esküt a gyermekek iránti nevelő-oktató munka és Isten szolgálata mellett, majd a kisiskolások is elmondták fogadalomtételüket Kovácsné Farkas Zsuzsanna lelkipásztor vezetésével.

Az istentiszteleten fokozta az ünnepi érzéseket a debreceni Collegium Musicum kamarazenekar játéka, akik Király Zsolt Levente karmester irányításával G. F. Händel és J. S. Bach műveit adták elő.

Horváth Zoltán
fotó: Pusztai Gábor Máté / VászonképPont