Rendszerüzenet

Projektazonosító: 59916

Tiszántúli Református Egyházkerület DMJV Önkormányzati Támogatás
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 6/2021.(II.26) 2021.évi költségvetés terhére vissza nem térítendő támogatás
Projektazonosító: 59916
Támogatott: Tiszántúli református Egyházkerület
Támogató: Debrecen Megyei Jogú Város
Támogatás összege: 25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás
Projekt időtartama: 2022.01.01-2023.05.30


A Tiszántúli Református Egyházkerület a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától 59916-os számú pályázat keretében 25.000.000 Ft támogatásban részesült, melyet Debreceni székhelyű óvodák építéséhez használt fel.

Debrecen, Tímár u. 10. sz. alatt működik a Debreceni Református Kollégium Óvodája. Az intézmény 5 csoportban 130 gyermek nevelését végzi. A jelentkezők száma évekre visszamenőleg meghaladja a felvehető maximális létszámot. A Magyarországi Református Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében a fenntartó az óvoda fejlesztéséről döntött, ennek során egy csoportszobával, tornaszobával, kiszolgáló helyiségekkel bővült az intézmény. A fejlesztés eredményeként a létszámnövekedés mellett az egész intézmény tekintetében jelentősen javultak a működési feltételek. Az épület bővítés mellett a játszóudvar is bővült illetve korszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközök és játékok kerültek elhelyezésre.