Rendszerüzenet

EGYH-EKF-21-P-0013

Támogató adatai:Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Kedvezményezett neve:Tiszántúli Református Egyházkerület
Kedvezményezett címe:4026 Debrecen Kálvin tér 17. Támogatás azonosító száma:EGYH-EKF-21-P-0013
A támogatás célja:Debreceni Egyetemi Templom felújítása
Támogatási összeg (Ft):250.000.000 Ft

Az Egyetemi templom, Debrecen egyik meghatározó épülete, amely az Egyetemváros központjában, a Debreceni Egyetem főépülete mellett található. Az Egyetemi templomot 1939 és 1942 között építették modern, klasszicizáló stílusban, Borsos József debreceni építész tervei alapján. Az Egyetemi templom felépítésének terve már az Debreceni Egyetem megalapítását megelőző tárgyalásoktól kezdve folyamatosan napirenden volt. A Debreceni Egyetem tanácsa Templomépítő Bizottságot hozott létre, melynek előadója - Csikesz Sándor teológiai professzor - megfogalmazta és közzétette a tervpályázati kiírást és a tervezési irányelveket. A pályázatot Borsos József, Debrecen főépítésze nyerte el. Borsos József kiemelkedő tehetségű és Debrecen életében meghatározó szerepet játszó építész volt, épületeivel, városrendezési terveivel jelentős mértékben hozzájárult a város modernkori képének kialakításához. Már az ő személye okán is figyelemreméltó az épület. Csikesz Sándor a templomot mintaépületnek, nem csupán hagyományos templomnak szánta, hanem egy többfunkciós épületegyüttest szeretett volna megvalósítani. A templom alapkövét 1939. április 27-én tették le a Kollégium 400. éves fennállására tervezett ünnepség részeként, az építkezések 1941-ben fejeződtek be. A második világháború szörnyű károkat okozott az épületben. A templom tetőzete és szószék feletti mennyezete beszakadt, a színes ablaküvegek is ekkor pusztultak el. Katonai beszállásolásra lefoglalták a templomot, ezek a hónapok is hatalmas károkat okoztak az épületben. 1975-ben a templom állami tulajdonba kerül, majd az 1980-as években az egyetem számítógépközpontja és az Egyetemi Könyvtár Folyóirat és Zeneműtára költözött be. Ekkor építik be azt a több mint 400 tonnás acélszerkezetet a templomtérbe, amelynek 4 szintjén az állományt tárolták. 2006-ban adta vissza az állam a templomot a Tiszántúli Református Egyházkerületnek és a 2007-es felújítás óta az Debreceni Egyetemi Gyülekezet otthona, mely a Tiszántúli Református Egyházkerület, az Egyetemi Misszió és az Egyházkerület támogatásával működik. A templom kiérlelt térstruktúrája a magyarországi protestáns templomépítészet fejlődésében jelentős állomásnak tekintendő. A művészettörténeti szakirodalom ennek megfelelően tartja számon és tárgyalja az épületet. Az Egyetemi templom nemcsak építészeti megformálása, de elhelyezkedése és befogadóképessége révén is kiemelt jelentőségű. Az épület országos műemléki védelem alatt áll (műemléki törzsszáma: 16385).
A több évtizedes méltatlan használatot követően a Tiszántúli Református Egyházkerület 2016-ban kezdeményezte a templom teljeskörű felújítását, melynek célja a templom eredeti állapotának helyreállítása és több funkcióssá tétele. 2016-ban nyújtott be pályázatot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében, amely 2017-ben támogatásban részesült. 2019-ben elkészültek a kiviteli tervek, 2020-ban pedig kezdetét vette a kivitelezés. Az Egyetemi templom jelentős mértékű felújításának első üteme 2021.08.31-én fejeződött be. Sajnos a pályázati forrás nem tette lehetővé a felújítás teljeskörű befejezését, több nagyon lényeges beruházási elem maradt el, amely jelentősen befolyásolja a templom használhatóságát (pl. hiányzik a templom teljes berendezése), illetve meghatározzák esztétikai megjelenését (pl. előlépcsők, tetőfedés, karzatszinti vizesblokkok felújítása).A műemléki helyreállítási munkák befejezéséhez az alábbi munkákat végeztük el:

- templom főbejárata előtti lépcső újjáépítése;

- a felújításból kimaradó helyiségek, elsősorban karzaton található vizesblokkok és egyéb épületrészek (pl. folyosók) állagmegóvó felújítása,

- karzatlépcsők burkolatinak felújítása,

- tetőfedések és tetőszerkezetek szükség szerinti felújítása, javítása,

- templomtér akusztikai célú fejlesztése,

- University of Oxford Mander College kápolnájából kibontott orgona beszerzése, beépítése.