Rendszerüzenet

Megjelent a Református Tiszántúl 2023/2. lapszáma

Presbiterválasztás


Tartalomjegyzék:

BEVEZETŐ
1 | Hodossi Sándor: Jézus, mondd, te kit választanál?
IGEMAGYARÁZAT
2 | Ledán M. István: A jobbik rész
A PRESBITERI SZOLGÁLAT TEOLÓGIÁJA ÉS TÖRTÉNETE
5 | Gaál Botond: Presbiterek kiskátéja
8 | Baráth Béla Levente: A zsinat-presbiteri egyházkormányzat plántálása
a Kárpát-medencében
FÓKUSZBAN A NAGYKUNSÁGI EGYHÁZMEGYE
11 | Koncz Tibor: Bepillantás a Nagykunsági Református Egyházmegye szolgálatába
13 | Szentesi Lajos: Hogyan és miért lettem presbiter?
17 | Szabó József: A törökszentmiklósi reformátusság múltja és jelene
20 | Csoma Judit: Miről beszélgettek egymással útközben?
VALLOMÁSOK
22 | Fazakas Gergely Tamás: Közös felelősség
Beszélgetés Molnár Jánossal, a Tiszántúli Református Egyházkerület
és a Magyarországi Református Egyház főgondnokával
26 | Klément-Balla Zsófia: Presbiternek lenni…
30 | Dezső Bálint: Elköteleződés és elhívás, odaszánás és önvizsgálat
32 | Rákóczi Péterné: Presbitérium a 21. században, avagy női léttel
Kálvin örökségében
36 | Didi Xénia: Perspektíva
PRESBITERVÁLASZTÁS
38 | Tóth János: Jó dolog presbiternek lenni!
42 | Kádár-Fekete Andrea: Az optimális presbitérium – vagy inkább ideális?
44 | Bor Imre: A presbiterválasztás néhány gyakorlati kérdése
KEGYESSÉGTÖRTÉNET
46 | Kálnási Árpád: A debreceni cívis polgár „istenképe”
50 | Keczán Mariann: Szabó Magda és a protestáns szellemi örökség
A LELKIPÁSZTORI HIVATÁS ÉVE
52 | Farkas Zsuzsanna: Legyen igényes a szolgálatunk!
Beszélgetés Nagy Bettina Tünde teológiai hallgatóval
RECENZIÓ
54 | Kis Klára: Siba Balázs: A református lelkészi hivatás vizsgálata
interjúk tükrében – reflexió
ÉVFORDULÓ
56 | Csorba Dávid: A Petőfi-év nyitánya Debrecenben
AKTUALITÁSOK
59 | Szilágyi Szilvia: A kívülállók megszólítása, a gyülekezetek lelki életének
felvirágoztatása
60 | Szilágyi Szilvia: Megélni az összetartozás örömét, megmutatni reformátusságunk
sokszínűségét
60 | Fekete Károly: Történelmi emlékhely lett Szabolcs református temploma