Rendszerüzenet

EGYH-EKF-21-P-0012

Támogató adatai:Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
Kedvezményezett neve:Tiszántúli Református Egyházkerület
Kedvezményezett címe:4026 Debrecen Kálvin tér 17.
Támogatás azonosító száma:EGYH-EKF-21-P-0012
A támogatás célja: Debreceni Református Dóczy Gimnáziuma tornacsarnokának fejlesztése
Támogatási összeg:250.000.000 Ft
A Tiszántúli Református Egyházkerület (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.) fenntartásában működik az 1824-ben alapított, ma hat évfolyamos oktatási intézményként működő Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma (4024 Debrecen, Kossuth u. 35-37. Hrsz: 8876/1), amelyben évről-évre több mint 400 tanuló folytatja gimnáziumi tanulmányait. Az intézményben jelenleg 16 osztály elhelyezése biztosított, ezen főépületben (pince, földszint, I. emelet, II. emelet, tetőtér ) tantermek, szaktantermek, irodák, melegítő konyha, ebédlő, tánc és konditerem, 10x20 m méretű tornaterem található.

A rendelkezésre álló tornaterem az intézményi létszámnak, valamint a köznevelési törvény előírásainak már nem felel meg. Annak érdekében, hogy a testnevelés megfelelő színvonalon történjen az iskolában a törvényi előírások figyelembe vételével, egy új tornacsarnok építése tervezett. Az új csarnok elhelyezése az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Kossuth Lajos utca 41.) és a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26.) épülettömbjei közé, a Klaipeda utca mentén a telek délkeleti részén, különálló épületben tervezett kapcsolódó környezetrendezéssel. A tornacsarnok és az intézmény főépülete között közvetlen funkcionális kapcsolat kialakítása nem tervezett. A testnevelés-oktatást kiszolgáló fő funkció mellett sportrendezvények céljaira is használható lesz. Az építési munkálatok mellett a különböző sportok kiszolgálására alkalmas eszközök beszerzése, felszerelése tervezett. Az épület kialakítására a vonatkozó jogszabályok és előírások maradéktalan betartásával kerül sor. Az engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak.


A beruházás várható összköltsége 1.300.000.000 Ft, amelyet jelen támogatáson felül az Egyházkerület egyéb forrásból biztosít.A fejlesztés célcsoportjai:

- Iskolai dolgozók, oktatók, tanulók, vagyis az épület közvetlen használói, akik testnevelési céllal használják az épületet.