Rendszerüzenet

Körösnagyharsány ünnepe

Amikor eléri az ember Körösszakálnál a Sebes-Körös hídját, már láthatja a vakítóan fehér körösnagyharsányi református templomot. Hófehér tornya szinte világít, vezeti az erre járó tekintetét, immár a templom felszentelésének ideje óta, aminek a 220. évfordulójára megújult a körösnagyharsányiak temploma.

Május 21-én, vasárnap délután ünnepi istentiszteleten adott hálát a gyülekezet a kívülről megszépült, jubiláló templomért és a kívül-belül megújított gyülekezeti házért.

Az ünnepre érkezett lelkipásztorokat a szomszédos Biharugra Református Énekkarának éneke fogadta, hogy majd együtt csendüljön fel a templomot megtöltő gyülekezet ajkán a 105. zsoltár, „Adjatok hálát az Istennek…”.

Az ünnepi istentiszteletet Markó István, a Békési Református Egyházmegye főgondoka nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket, majd a körösnagyharsányi óvodások kedveskedtek üdvözlő énekkel.

Az igehirdetés szolgálatát dr. Fekete Károly püspök végezte a Bibliaolvasó Vezérfonal szerint vasárnapra ajánlott 119. zsoltár alapján: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (105. vers)

Az igehirdető hangsúlyozta: „Isten emberei számára ebben az átmeneti időszakban különösen is felértékelődik minden, ami kapaszkodót, irányfényt, igazodási pontot jelent. A legfontosabb igazodás számunkra Isten rendelése, ami életünk világossága.”

A köszöntések sorát az egyházmegye nevében Demeter Ottó békési esperes kezdte, majd Győri Zoltán polgármester folytatta és a térség országgyűlési képviselője, dr. Kovács József zárta. Mindketten történelmi visszatekintést is végeztek, felidézve a település és az egyházközség izgalmas múltját. Ünnepi műsorral is készültek a vendéglátók, amelyben gyermekvers és felnőtt szavalat hangzott el. Csiha Kálmán „Szeressétek a templomot…” című verse sokak óhaját fogalmazta meg. Művészi énekével gazdagította a műsort Pörneki Anikó énekesnő. Az elvégzett munkálatokban résztvevőknek Nagy Viktor lelkipásztor és Máté Áron főgondnok mondott köszönetet.