Rendszerüzenet

Hálát adtak a közelmúlt építkezéseiért a szentpéterszegiek

Még sok feladat vár a szentpéterszegi református közösségre, a templomuk külső és belső felújításra szorul, de a tetőt már sikerült rendbe rakniuk és a parókia épülete, a gyülekezeti terem is megújult, így volt miért hálát adniuk május 8-án délután.

Az öröm pillanataiban dr. Fekete Károly püspök is osztozott, aki az ünnepi istentiszteleten Márk evangéliuma 5. részének 1-től 19-ig terjedő verseit ajánlotta a gyülekezet figyelmébe. A gadarai megszállott történetén keresztül beszélt az „átrendeződés csodájáról”, arról, hogy a Jézus szeretetén keresztül, hogyan válik a légiónyi gonosz uralta gadarai torzóból Krisztus evangéliumának, Isten ügyének megszállottja.

Mint mondta, a régi és a mai megszállottságok gyökere mind ugyanaz: távolság Istentől.

„A bennünk élősködő gonosznak az a célja, hogy növelje az Isten-távolságot, hogy elvonja az embert Jézustól és tönkre tegye, halálba kergesse.  Emiatt a megszálló erő miatt közeledett Jézus a megszállotthoz” – hangsúlyozta a püspök.

Jézus azonban távozásra bírja a gonoszt, s egyszer csak már a gyógyult embert látjuk, a megszabadítottat, a Krisztusra figyelőt.

Fekete Károly figyelmeztetett, a keresztyén gyülekezeteknek ma is nagy feladatuk, hogy az anyagiasság kísértésétől és a gyakorlati materializmus megszállottságától meg tudjanak szabadulni, „és segítsük egymást és a környezetünket arra, hogy vágyjunk és vágyjanak őszintén a Krisztus által vezérelt életre, a mennyei kincsek megtalálására és elfogadására” – mondta.

Az igehirdetést követően Tóth József, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a szépszámú, a határon túli testvérgyülekezetekből is érkezett vendégeket, majd a lelkipásztorok kaptak szót, akik egy-egy igét hoztak magukkal, hálát adtak és további áldást kértek a gyülekezet életére. Ezt követően Fekete Károly tiszántúli püspök, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Kiss Gábor Csaba polgármester köszöntése hangzott el, majd Gyarmati Dezső Reményik Sándor jólismert, az ünnepi pillanathoz illő, Templom és iskola című versét szavalta el.

Az ünnepi istentiszteleten Tóth József lelkipásztor számot adott a közelmúlt építkezéseiről. Nem győzte megköszönni, hogy az elavult nyílászárók és a villamoshálózat mellett, a parókia és gyülekezeti terem fűtésgondjai is megoldódtak, valamint a templom tetőfelújítási munkálatain is túl vannak.

A hálaadás nem csupán a felújtásokra irányult, május 8-án ugyanis a gyülekezet fiataljai, Gyarmati Lilla és Lakatos Lia az édesanyákra is gondolt, egy-egy verssel kedveskedtek számukra anyák napja alkalmából.

A hálaadó istentiszteletet követően a parókia udvarán gyűltek össze a hívek, ahol a nemzetiszín szalag átvágását követően Fekete Károly püspök kért áldást a felújított épületre.