Rendszerüzenet

Beiktatás és hálaadás Mérken

„Több átmeneti időszak után, új korszak nyílik a mérki református gyülekezet életében” – állapította meg Filep Gusztáv Mérk nagyközség polgármestere azon az istentiszteleten, amelyen 2023. május 6-án, szombaton délelőtt dr. Gaál Sándor nyírségi esperes beiktatta lelkipásztori tisztébe Hollósi Istvánt, aki 2018. augusztus 17. óta látja el a szolgálatokat Mérken és Tiborszálláson. Az esperesi buzdítás a 23. zsoltár szavait idézte a lelkipásztor figyelmébe.

A beiktatás előtt dr. Fekete Károly püspök igeolvasással, imádsággal és áldással ajánlotta fel újra a kívül-belül megújult épületet Isten országának építésére. Igehirdetése a napi ige alapján hangzott a Márk evangéliuma 4. része 35-41 versei alapján, felidézve, hogyan csendesítette le Jézus a háborgó tengert. A püspök emlékeztetett arra, hogy „itt ülünk a mérki gyülekezet szépen felújított templomában, átélve egy viharos időszakot, amikor a templomfelújítás ügye körül nagy hullámok csapkodtak. Volt úgy is, hogy a templomhajóba szó szerint becsaptak a nagy vizek, de íme itt vagyunk, mert hosszú idő után sikeresen befejeződött az építkezés, lecsendesült minden.”

Majd azzal folytatta: „A régi történet megkérdez bennünket: Vajon valóban egy hajóban vagyunk Jézussal? Hordozzuk-e Jézust az életünk hajójában, hogy legyen kit felébresztenünk életünk viharainak idején? A templomhajó és az életünk az a csatlakozási pont, ahol Jézus már ott van, már az életünk kezdetén beszállt, mert Ő megelőzhetetlen, és mi csatlakozhatunk Őhozzá. Mi ülhetünk mellé a templomhajóban lévő padokba és megszólíthatjuk, hogy ne vesszünk el” – hangsúlyozta Fekete Károly.

A beiktatott lelkipásztor már a gyülekezettől kapott új palástban tett bizonyságot, amelyet köszönő és biztató szavak kíséretében Nagyné Szakács Anita főgondnok helyezett Hollósi István vállára. Az új lelkipásztor megvallotta: „mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,39) Az ige segítségével egyrészt visszatekintett az elmúlt évekre, amelyekben a nehézségek ellenére nem hátráltak meg, másrészt előre is nézett és megfogalmazta: „Az Úrnak terve van velünk, de eredmény csak akkor lesz, ha elkötelezetten szolgálunk együtt, menve a cél felé.”

A beiktatott lelkipásztort köszöntötte Nyeste Ferenc egyházmegyei főgondnok, Nagyné Szakács Anita gyülekezeti főgondnok, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Filep Gusztáv polgármester.

Az ünnepi istentiszteleten Hollósi István lelkipásztor beszámolt a közelmúlt építkezéseiről. A mögöttük álló időszakban, megújult a temető út és a temető kerítése, megszépült az ifjúsági terem és elkészült a templom külső-belső renoválása. Felidézte, hogy „az egyházközség még 2016-ban nyert egy VP-s pályázatot, de különböző okok miatt a támogatás csak 2019-ben került kifizetésre. Ekkor kezdődött meg a templom felújítása, amely két év után, nagy harcok árán fejeződött be.”

Erdei József előadóművész Reményik Sándor Verbum caro factum est (Az Ige Testté lőn) című versét adta elő, valamint megemlékezett Tukacs Albert templomépítő lelkipásztorról, aki nem sokkal a templom felépülése után, 1914-ben adta vissza lelkét Teremtőjének. Mint a templomépítő lelkipásztor leszármazottja, elkészíttette a mai hálaadó ünnepre azt az új síremléket, amely méltó módon emlékeztet Tukacs Albert és felesége, Ducs Mária hűséges mérki szolgálatára.

Fotók: Sallai József