Rendszerüzenet

Ajánlattételi felhívás iskolatej szállítására - 2023

A Tiszántúli Református Egyházkerület, mint fenntartó az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló módosított 19/2021. (V.5.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a fenntartásában működő alább megnevezett intézményekben tanuló és óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára történő óvoda- és iskolatej szállítására az alábbi ajánlattételi felhívást teszi közzé.

Ajánlatkérő neve: Tiszántúli Református Egyházkerület

Ajánlatkérő címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

Ajánlatkérő képviselője: Dr. Fekete Károly püspök

Elérhetőségek: 06 52 614-061, tiszantul@reformatus.hu

Ajánlatkérő kapcsolattartója: Dr. Veress Bertalan főtanácsos

E-mail: veress.bertalan@reformatus.hu

Telefon: 52 614-061

Szerződés időtartama: 2023/2024. tan-, nevelési év.

 

Az ellátandó intézmények adatai:

Név: Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 

Székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.

OM azonosító: 031017

Várható általános iskolai tanulólétszám: 980 fő

Szállítási napok száma: heti 2 alkalom

  • teljes/félzsíros tej
  • gyümölcsdarabos joghurt

 

Név: Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

Székhely: 4026 Debrecen, Péterfia u.1-7.

OM azonosító: 031110

Várható általános iskolai tanulólétszám: 475 fő,

Szállítási napok száma: heti 3 alkalom

  • teljes/félzsíros tej
  • gyümölcsdarabos joghurt

 

Név: Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3-4.

OM azonosító: 031015

Feladatellátási hely azonosító: 001, 002

Várható általános iskolai tanulók száma: 381 fő (001 feladatellátási helyen); 59 fő (002 feladatellátási helyen), összesen: 440 fő mindkét feladatellátási helyen, ebből  

Várható SNI általános iskolai tanulók száma: 8 fő (001 feladatellátási helyen); 0 fő (002 feladatellátási helyen), összesen 8 fő mindkét feladatellátási helyen 

Várható összes kedvezményezett száma: 440 fő

Szállítási napok száma: heti 3 alkalom

  • teljes/félzsíros tej
  • gyümölcsdarabos joghurt

 

Az ellátandó intézmény adatai:

Név: Szivárvány Református Óvoda

Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 8.

OM azonosító: 030791

Várható óvodai gyermeklétszám: 100 fő

Szállítási napok száma: heti 2 alkalom

  • teljes/félzsíros tej
  • gyümölcsdarabos joghurt

Az ajánlatot az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet szerinti formában és tartalommal kell benyújtani.

Az ajánlatot az alábbi címre kérjük beküldeni zárt borítékban papír alapon egy példányban:

4026 Debrecen, Kálvin tér 17., a borítékon kérjük feltüntetni: „Óvoda- és iskolatej ajánlat”

Az ajánlatot elektronikus adathordozón is meg kell küldeni az Ajánlatkérő részére.

Ajánlattétel beérkezési határideje: 2023. május 12. 12 óra

Az ajánlatok bontása nyilvános, a bontás időpontja: 2023. május 17. 10 óra. Az ajánlatok bontására ezúton hívjuk az ajánlattevőket.

Az ajánlatok bontásának helyszíne: Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatala /Debrecen, Hatvan u. 1/A. III. emelet, 20. ajtó/

 

Debrecen, 2023. május 11.

Tiszántúli Református Egyházkerület