Rendszerüzenet

Megjelent a Református Tiszántúl 2023/1. lapszáma

Lelkészi hivatás

TARTALOMJEGYZÉK:

HÚSVÉT
1 | Fekete Károly: Könyörgés a Krisztusban hívők hatékonyságáért
A LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLAT TEOLÓGIÁJA
5 | Fazakas Sándor: Aki titeket hallgat, engem hallgat…
FÓKUSZBAN A NYÍRSÉGI EGYHÁZMEGYE
7 | Gaál Sándor: A lelkipásztori hivatás szebb, mint amennyire nehéz
12 | Nyeste Ferenc: Missziói területek a Nyírségi Egyházmegyében
GYÜLEKEZETI GYAKORLAT
14 | Szilágyi Sándor: Áldást jelentő különbözőségek
17 | Sipos Brigitta: Hivatásom értelmezése
19 | Bodnár Máté: Amikor a parókiáról induló út egy parókiára vezet
21 | Nagy József: „A körön belül”
23 | Andrássy Gergely: Mit jelent számomra a lelkészi hivatás?
A VILÁGIAK MISSZIÓI FELELŐSSÉGE
27 | Béres István: A lelkipásztor világi szemszögből
28 | Fazakas Gergely Tamás: Felelősség és önazonosság
Milyen lelkipásztor-képet tükrözünk gyülekezeti tagokként?
31 | Hodossi Sándor: Nyelv, amely elválaszt?
DIAKÓNIA
34 | Czibere Károly: Egyházunk diakóniájának néhány alapvető kérdése
INTERJÚ
37 | Németh Áron: Tanárok és diákok a „Látomások-szigetén”
Beszélgetés prof. dr. Peres Imre ny. egyetemi tanárral
KEGYESSÉGTÖRTÉNET
40 | Kálnási Árpád: Népi vallásosság Debrecenben a 20. század első felében
RECENZIÓ
44 | Kovács Krisztián: A lelkész más?
Megfontolások Manfred Josuttis könyve kapcsán
48 | Papp Tibor: Miért olvassuk el Gaál Botond könyvét?
NŐSZÖVETSÉG
50 | Nagy Zsoltné Kiss Katalin: „De a te szavadra mégis kivetem
a hálókat.” (Lk 5,5b) Nőszövetségi őszi konferencia Berekfürdőn
51 | „Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.” (Zsolt 40,2)
Adventi nőszövetségi alkalom Biharkeresztesen
ÉVFORDULÓ
52 | Fazakas Gergely Tamás: Bessenyei György emlékezete Tiszabercelen
250 éves a felvilágosodás kezdeteként számontartott Bessenyei-mű, az Ágis tragédiája
55 | Győri L. János: Kölcsey debreceni diákévei
A Debreceni Református Kollégium Múzeuma kiállításának margójára
NEKROLÓG
58 | Arany János: Elhunyt Kertész Lajos zongoraművész, református lelkipásztor
60 | AKTUALITÁSOK