Rendszerüzenet

"Jobban boldogul kettő, mint egy”: kettős ünnep a biharkeresztesi gyülekezetben

A “Házasság hete” kezdőnapja egyben hálaadó ünnepi istentisztelet is volt a biharkeresztesi református templomban február 12-én.

Nagy Zsolt címzetes esperes úr, a gyülekezet lelkipásztora, a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartó testületének elnöke, 20 évvel ezelőtt kezdte meg szolgálatát a Biharkeresztesi Református Egyházközség élén.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Igehirdetésében többszörösen is párhuzamot vont a házasság, a család egysége és a közösségben, a közösségért végzett munka, szolgálat között. „Van egy szó, ami összeköti a mai kettős alkalmat. Ez a szó a szövetségkötés. Férfi és nő szövetsége a házasság. Lelkipásztor és gyülekezet szövetsége az Isten ügyének szolgálata. Nem véletlen az, hogy a házasság lett Krisztus és az egyház kapcsolatának képe Pál apostolnál, az Efézusi levélben.”

Több köszöntés is elhangzott az istentiszteleten. Köszöntötte az ünnepeltet és a gyülekezetet Fekete Károly püspök, Tóth Tibor, a Bihari Egyházmegye esperese és Dani Béla Péter, Biharkeresztes Város polgármestere, aki a város képviselő testületének döntésének megfelelően Pro Urbe díjat adott át Nagy Zsoltnak a városért végzett munkájának elismeréseként.

A hála szavait fogalmazták meg a gyülekezet nevében Semlyényi Lajos főgondnok és Dávid Gáborné, a Nőszövetség képviseletében. Az iskola nevelőtestülete és teljes munkatársi közössége nevében Farrné Kovács Mónika igazgató fogalmazta meg a hála, a tisztelet és a köszönet szavait, és átadta Nagy Zsoltnak a Gárdonyi Emlékplakettet az iskoláért végzett 20 éves szolgálatáért.

A család nevében Nagy Kálmán, kunhegyesi lelkipásztor az ünnepelt testvéreként emlékezett vissza Nagy Zsolt címzetes esperes életének egy-egy fontos állomására, és kívánt áldást a családtagok nevében az életére.

Az istentisztelet részeként, az iskola zenész növendékei és tanárai végeztek szolgálatot: zongorán játszott Kiss Márk Gergő és Fogarasi Benjámin, valamint felkészítő tanáruk, Lajtos Anna tanárnő.

A szeptemberben alakult fúvós zenekart Tóth Gyula tanár úr vezette, furulyán játszottak: Varga Sára Boróka, Keringer Luca, Buti Klára, Tar Dóra, Farr Péter Hunor. Kürtön játszottak: Kerek Sára, Pap Márton Zoltán, Ferenczi Nimród és Ferenczi Zsombor, szaxofonon játszott Farr Péter Hunor (felkészítő tanára: Molnár Erika).