Rendszerüzenet

Fabiny Tamás kapta a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány díját az ökumenikus imahét záró istentiszteletén

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én a Nagytemplomban került sor az ökumenikus imahét záró alkalmára.

Dr. Fekete Károly püspök úgy fogalmazott, a Minnesotai Egyházak Tanácsa az életre akarta irányítani a figyelmünket, amelyik sérülékeny, fenyegetett nemcsak régen, hanem a korunkban is.

Hozzátette, két jelképet javasoltak, hogy legyen ott szimbolikusan a liturgikus térben: a vizet és a követ. Múlt héten vasárnap a görögkatolikus templomban már ott volt az a nagyméretű kő, amely a Szent András templomból került elő az ásatásokkor, s most visszakerült a Nagytemplomba. De odakerült mellé egy másik kő is: Kölcsey Ferenc 1973-ban lebontott debreceni házából egy olyan tégla, amit sikerült megmenteni – magyarázta.

Mint mondta, azért kerül a víz mellé a kő, „mert a kövek nemzedékeket hordoznak, nemzedékek családjait fogadják be, élettörténeteket jelképeznek, s amikor a 200 esztendővel ezelőtt letisztázott Hymnusunkra emlékezünk, s a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, fontos nekünk, debrecenieknek fölidéznünk azt, amit Révész Imre püspök így mondott 1942-ben: „A Himnuszt nem írhatta volna meg és nem imádkozhatta volna el Kölcsey, ha nem a Debreceni Kollégiumban kapta volna a döntő, egész további életét meghatározó ihletet” – idézte.

Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor igeolvasását és Palánki Ferenc római katolikus püspök előimádságát követően dr. Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök hirdetett igét a 82. zsoltár alapján.

Az evangélikus püspök úgy fogalmazott, a 82. zsoltár az igazságra való törekvést elsősorban a szegények és az árvák segítése felől értelmezi: hogyan lehet a társadalom legelesettebb csoportjába tartozóknak igazságot szolgáltatni, hogyan lehet őket felemelni?

Rámutatott, a hívő embernek elemi kötelessége a rászorulók megsegítése, majd József Attila Aki szegény, az a legszegényebb című versét idézte. Mint mondta, az Isten fia nem íródeák, de küld olyan szolgákat, akik igenis feljegyzik azt, hogy milyen sokan nélkülöznek. Ezekre az íródeákokra, Istennek a tanúságtevőire irányította a figyelmünket az evangélikus püspök.

Hangsúlyozta, a szegények megtanítanak minket imádkozni, mert aki szegény, az csak Istenre tud hagyatkozni, nem a vagyonára. Az evangéliumok is megtanítanak minket arra, hogy a szegényekre irányítsuk a figyelmünket, mert maga Jézus is így kezdi működését – erősítette meg.

Amíg lehetőségünk van, mi is cselekedjünk, úgy ahogy az imahét mottójában is benne van: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.”

„Az éhezőkkel, árvákkal, az özvegyekkel, a szegényekkel úgy kell tudnunk törődni, ahogyan arra Jézus tanít, hogy ne kelljen megszégyenülnünk, hanem az ő gyermekei, az ő követőiként cselekedjünk irgalmasságot, úgy ahogyan Szent Márton is betakarta a koldust a köpenyével” – mondta, majd felidézett egy saját történetet, hogyan vágta ketté sálját Veszprémben, a Magyar Kultúra Napi ünnepségen Kocsis Fülöp metropolita és ajándékozta meg vele őt a hideg napon. A sálat azóta is őrzi, sőt az istentiszteletre is magával hozta példaként állítva.

Ezen a záró alkalmon került sor a „Pro Unitate in Christo” díj átadására is.

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány 2018 novemberében hozta létre a „Pro Unitate in Christo” díjat, amelynek célja a felekezetközi kapcsolatok elősegítése mindenekelőtt a katolikus és protestáns egyházak között. A díj olyan hittudósnak, egyházi vezetőnek, példás életű egyháztagnak adományozható, aki hosszú időn át jelentős mértékben járult hozzá a felekezetek közötti jó kapcsolat elmélyítéséhez, egymás megismeréséhez és megbecsüléséhez – vagy ahogy a kitüntetés neve mondja: a „Krisztusban megélt egységhez”.

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott, hogy a díjjal dr. Fabiny Tamás püspök urat, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökét tünteti ki.

Dr. Fabiny Tamás 1959-ben született Budapesten. 1977 és 1982 között a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult, majd segédlelkészként Siófokon, Kötcsén és Balatonszárszón szolgált. A németországi Erlangenben, majd Chicagóban folytatott külföldi teológiai tanulmányokat, 1986-tól pedig a kőbányai gyülekezet lelkésze lett. 1996 és 2006 között a Duna Televízió külső szerkesztő-riportereként a csatorna vallási műsorait szerkesztette. 1999 és 2006 között az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének adjunktusa, majd tanszékvezető egyetemi tanára lett. A Magyar Akkreditációs Bizottság Hit- és Vallástudományi Bizottságának elnöke, a Protestáns Újságírók Szövetségének pedig alelnöke volt. Nős, három gyermek édesapja. 2005 decemberében a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületében püspökké választották. 2010-ben a Lutheránus Világszövetség Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke lett. 2017 őszén megválasztották a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökévé.

Dr. Fabiny Tamás számos hazai és nemzetközi ökumenikus testület tagja, evangélikus képviselője. Teológiai munkásságát és egyházkormányzói tevékenységét a más felekezetek iránti nyitottság jellemzi. A Duna Televízió szerkesztő-riportereként a közmédiában szintén ökumenikus nyitottságáról és elkötelezettségéről tett bizonyságot „Püspökkenyér” című beszélgetős műsora az M5 és a Duna World televízióban jelenleg is műsoron van, s az idén 137. adásához érkezett. Ebben a műsorban három felekezet püspöke: egy katolikus, egy református, valamint ő, mint evangélikus püspök beszélget aktuális kérdésekről, közel 30 percben. A műsor világosan kifejezésre juttatja, hogy a keresztény felekezetek az Úrban – az egyház látható egységének töredezettsége ellenére is – összekapcsolódnak és egy közös ügyet, Krisztus evangéliumának örömhírét szolgálják. Másrészt e műsor meggyőzően mutatja fel, hogy az egyházaknak együtt, összefogva igenis van mondanivalójuk a világ számára, és ezt a mondanivalót egy olyan közös nyelven is meg tudják fogalmazni, amely a kortárs társadalom számára is érthető, sőt érdekes, vagy kommunikációs szaknyelven kifejezve: média-eseményként értelmezhető.

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány „Pro Unitate in Christo” kitüntetését dr. Kustár Zoltán és dr. Fekete Károly püspök adta át dr. Fabiny Tamásnak.

Az ökumenikus imahét záró alkalmán az egyesített kórus mellett a Debreceni Helyőrség Zenekar is közreműködött. Az imahét során összegyűlt perselypénz a Szabadságtelepi Református templom renoválását szolgálja, a felújítás részleteit Nagy Gábor, a gyülekezet lelkipásztora ismertette.

Fabiny Tamás evangélikus püspökkel az Európa Rádió munkatársa, Buzás Bori készített interjút, melyet itt hallgathatnak meg: