Rendszerüzenet

A keresztyén ismeretterjesztés kincsesbányája a Dóczy Galériában

Biblia bélyegeken címmel nyílt kiállítás a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Galériájában 2023. január 17-én, az egyetemes imahét alkalmából. A gyűjtemény dr. Kocsis Attila református lelkész húszévnyi bélyeggyűjtésének eredménye, amely bejárta már a tengerentúlt is.

A kiállítást a DRK Dóczy Gimnázium Tanári Kamarakórusának éneke nyitotta, majd a szépszámú érdeklődőket Czapp Katalin igazgató köszöntötte.

„Mi, itt a Dóczyban hangsúlyozni szeretnénk, hogy az ember jóllétéhez nemcsak a jó munka, a szerető család, de a szabadidő értelmes eltöltése is hozzátartozik. Ezért – bár nem művészeti gimnázium vagyunk – mégis örömmel támogatjuk a diákokat, akik hobbiként zenélnek, sportolnak, szőnek, sakkoznak vagy bármilyen más tevékenységet végeznek. Most egy olyan hobbival ismerkedhetünk meg, amit fiatalkortól egészen idős korig lehet nagy szakértelemmel és igazi szenvedéllyel művelni” – fogalmazott az igazgató.

Ablonczy Béla, az intézmény vallástanára a kiállítás időszerűségéről beszélt. Mint mondta, a mostani év a lelkipásztori hivatás éve, ezért is nagyon fontos az, hogy a bibliai történetek szemléletes formában is megjelenjenek az iskolában.

„A Biblia Isten igéjét tárja elénk és ezt üzenik ezek a kiállított bélyegek is” – fogalmazott, majd Tóth Júlia szavalatát hallhattuk, aki Túrmezei Erzsébet Könyvek könyvének csodálata című versét hozta el közénk.

A tárlatot a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke nyitotta meg.

Fekete Károly úgy fogalmazott, Kocsis Attila lelkipásztor bélyeggyűjteménye a keresztyén ismeretterjesztés kincsesbányája: „a bélyegek mint miniatűr remekek tárnak ablakot a Szentírás univerzális üzenetére”.

Mint mondta, a kiállításon látható többszáz bibliai témájú bélyeg több irányba kalauzol el bennünket.

Elénk tárja a klasszikus bibliai történetek széles palettáját és megelevenedik a Biblia képi világa.

„A bélyegtervezők különböző stílusokban, sokszor híres műalkotások segítségével, vagy újra gondolva mutatják be a teremtéstörténet mozzanatait, Ádám és Éva egymásra találását, a bűnesetet, Kain és Ábel testvérgyilkosságát, a Noé bárkája építését, lakóit és a szövetség jelének, a szivárványnak a megjelenését, Mózes életét, a kettényíló Vörös-tengeri szabadulás eseményét, a próféták jelentőségét, Jónás sorsát a nagy hallal” – magyarázta.

Hozzátette: az Újszövetség nagy fejezetei is képviselve vannak. Jézus születése, szenvedéstörténete, és feltámadása számos ország bélyegkiadási programjának évente alapeleme és évente jelentetnek meg karácsonyi és húsvéti sorozatokat. 

A csoportosítás másik szempontja, hogy sok-sok bélyegen láthatjuk a Szentírás jeles szereplőit, szerzőit és a rájuk jellemző képileg is árulkodó jellemzőikkel, attribútumaikkal és a hozzájuk kötődő történetekkel. Így a nagy bibliai személyek panteonja is elénk kerül: az ószövetségi nagyok, Dávid, a választott nép törzsei, a próféták, az evangélisták, a 12 apostol, Pál élete és munkássága.

Mint mondta, a harmadik irányba azok a bélyegek tartoznak, amelyek a bibliai kortörténet világát elevenítik meg: bibliai helyszínek, tájak, épületek, műemlékek, szimbólumok, tárgyak, bibliai növények és autentikus öltözékek láthatók.

A negyedik nagy egységbe pedig azok a bélyegek tartoznak, amelyek a Bibliát mint könyvet mutatják be: bibliafordítások és neves fordítóik, híres bibliakiadások jubileumára emlékező bélyegek és elsőnapi borítékok tanítanak erről bennünket – magyarázta.

„Kívánom, hogy a Biblia ihletőjére, szerzőjére, főszereplőjére, a Szentháromság Egy Igaz Isten művére emlékeztető bibliai bélyegeket szemlélve, sokaknak okozzon gyönyörködtető perceket ez a kiállítás, és mélyítse el azt a nagy igazságot, hogy Verbum Dei Manet in Aeternum – Isten Igéje örökre megmarad” – fogalmazott.

Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök, a Szent Anna-székesegyház plébánosa azt hangsúlyozta, a bélyegkiállítás tematikája egy különösen fénylő csillaga annak, ahogyan a kultúra és a keresztény vallás egymásba fogazódik, ahogyan a keresztény vallás kultúrát hozott és hoz létre.

Kiemelte, el kell jutni a nézelődő kulturális beállítottságból a látni akaró kulturális beállítottságba, hiszen Jézus Krisztus is erre hív meg bennünket: „lássuk meg azt, amit ő elkészített mindnyájunknak, a vele egybekötött élet szépségét, jóságát. A bélyegeken is ez fog elénk tárulni” – szögezte le.

Szilágyi Gábor görögkatolikus lelkipásztor a keleti egyház ikonjait állította párhuzamba a bibliás bélyegekkel:

„Az ikonképekre azt mondjuk, ablak az örökkévalóságra, az Isten világára. Ezen a kiállításon a bélyegek legyenek ablakok az örökkévalóságra és mindenki találja meg benne Isten üzenetét” – fejezte ki kívánságát, hasonlóképpen Bereczki Lajos, aki Szent Ágoston megtéréstörténetével illusztrálta Isten igéjének erejét, s kívánta, hogy hasonló hatást gyakoroljanak ránk a bélyegek is. Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor pedig néhány bélyegekhez fűződő anekdotát osztott meg a közönséggel, amit egy szavalattal koronázott. 

A tárlaton látható bélyegek 120 országból származnak – ezt már a gyűjtemény tulajdonosa, Kocsis Attila ismertette. Vannak gyermekrajzokat, híres műalkotások reprodukcióit, földrajzi tájakat, épületeket, az eucharisztiára utaló jeleket ábrázoló bélyegek, a legtöbbjük azonban a karácsony és a húsvét témája köré csoportosul – tudtuk meg.

A bélyeggyűjtést tulajdonképpen missziónak tekinti – vallotta meg.

„Ha a postatiszta bélyeget hasonlítjuk a Biblia üzenetéhez, akkor a postatiszta bélyeg a tiszta üzenetet hordozza, ahogyan a Szentírás is. A megpecsételt bélyeg pedig a megpecsételt, szolgáló élet jele” – magyarázta.

A Biblia bélyegeken című kiállítás február végéig tekinthető meg a Dóczy Galériában.