Rendszerüzenet

Száztízéves templomukért adtak hálát a békéscsabaiak

„Az Istenkeresés helyén vagyunk együtt ebben a száztíz esztendős templomban, hiszen 1912 december 15-én nagy asszisztencia jelenlétében átadták a templomot. Balthazár Dezső püspök mondta ekkor a felszentelő imádságot, Futó Zoltán békés-bánáti esperes hirdette az igét, délután megszólalt a pompás orgona, mert minden elkészült, hogy kereshessék és megtalálják a békéscsabaiak ebben a templomban az Istent” – mondta Fekete Károly püspök a békéscsabai református templomban, melyben a gyülekezet ezt a szép évfordulót ünnepelte advent harmadik vasárnapján.

Erről a keresésről beszélt Fekete Károly az ünnepi alkalmon Ézsaiás próféta könyvének 55. részének versei alapján.

„Isten mozgásban van és népét is mozgósítani akarja, közli, hogy ő nem csak úgy elvan szentháromságos magányában, valahol fölöttünk, hanem ő történést hozó, cselekvő Isten. Lehet, hogy azt látjuk, hogy alászáll, máskor, hogy felemelkedik, mozgásirányát egyedül az ige Ura határozza meg, mert ő tudja megcélozni azt, ami még el sem indult felé, ő tudja felfrissíteni azt, aki megfáradt az ige követésének útján és ő tudja az élet dolgaiba beledermedt kötelességszerűségeinket kilendíteni a holtpontról” – fogalmazott.

Mint mondta, Isten egyetlen szándéka minden várakozással teli időszakban, hogy dinamikus lelkiséget, mozgásba lendítő hitet ajándékozzon.

„Azt szeretné Isten karácsony kapujában elérni rajtunk, hogy mi is elinduljunk és keressük őt igazán, mert az Úristen komoly keresőket szeretne maga körül látni. Isten nem a távoli világok megközelíthetetlen Ura, hanem a mindig közel lévő Isten, aki egészen emberközelbe jött, és el akar jutni hozzánk” – hangsúlyozta Fekete Károly.

A templom építésének körülményeit dr. Tóth János, a Békéscsabai Református Egyházközség főgondnoka ismertette Cs. Szabó István: A Békéscsabai Református Egyház története című könyve alapján.

Mint mondta, a békéscsabai református gyülekezetet 1907-ben minősítették önálló anyaegyházközséggé, ezután kezdődött el a templom és a parókia építésének tervezése. 1911-ben határozták el, hogy megkezdik a templomépítést.

1912 októberében költözött be a lekész és családja a paplakba, 1912. december 1-jén felépült a templom neoromán stílusban, csillagboltozattal. A templomot úgy tervezték, hogy amennyiben indokolná a gyülekezeti létszám, bővíteni tudják. A templomot 1912. decemberében szentelték fel.

A gyönyörű, hegedűszóval kísért hálaadás után a hívek az emlékezés koszorúját helyezték el az első gyülekezeti lelkész, idősebb Koppányi Gyula templomkertben található szobra előtt.