Rendszerüzenet

Már online is olvasható a Református Tiszántúl 2022/3. lapszáma

Teremtésvédelem

1 | Németh Áron | BEVEZETŐ
Kezdetben…
A TEREMTÉSVÉDELEM TEOLÓGIÁJA ÉS LITURGIÁJA
2 | Fazakas Sándor: „Teremtésvédelem?”
A megőrzés mandátuma és Isten mindenhatósága között
6 | Kovács Krisztián: A teremtés ünnepe
Liturgiai megfontolások a Teremtés heti istentisztelettel kapcsolatban
FÓKUSZBAN A BIHARI EGYHÁZMEGYE
12 | Tóth Tibor: „Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut,
hanem a könyörülő Istené.” (Róm 9,16)
15 | Semlyényi Lajos: Bihar reformátussága
16 | Kis Dávid: Isten szeretet (1Jn 4,16b)
TEREMTÉSVÉDELEM A REFORMÁTUS GYAKORLATBAN
20 | Kocsis Áron: Az újra felfedezett zöld kristály
A teremtésvédelem gyakorlata és az ökologikus gyülekezeti élet
22 | Felhősi Anna – Felhősi András Imre:
Teremtésvédelem egy természetközeli gyülekezetben
25 | Lukács Levente: „A tökös gyülekezet”
Teremtésvédelem és ökotudatosság a Hajdúbagosi Református Egyházközségben
28 | László Vilmos Csongor: Teremtésvédelem a Diószegi Refiben
TEREMTÉS ÉS TUDOMÁNY
32 | Gyimóthy Gergely: Isten, természet, ember
Teremtésvédelem református szemmel
35 | Uri Dénes Mihály: Ad fontes
A keresztyén ökológiáról
38 | Kathyné Mogyoróssy Anita: „Üres szavaitokkal elloptátok
az álmaimat és a gyerekkoromat.”
A klímaszorongás pozitív és negatív vetületei kamaszkorban
40 | Oláh Róbert: Melius füveskönyve
42 | Hodossi Sándor | A HITOKTATÁS ÉVE
Fiatalok visszaemlékezései az iskolai hittanórákra
RECENZIÓ
44 | Kovács Gergely: „Meséld el majd te is a fiaidnak!”
A teremtésvédelem motívumai a kortárs magyar gyerek- és ifjúsági irodalomban
48 | AKTUALITÁSOK