Rendszerüzenet

Hálát adtak Zsákán az elmúlt évek áldásaiért

A templomuk felújításáért, az imatermük és a parókiájuk külső megújulásáért is hálát adtak a zsákaiak november 19-én.

Arról, hogy mennyi áldás érte a gyülekezetet néhány év alatt, Katonáné Varga Olga, a gyülekezet lelkésze számolt be az ünnepi hálaadó istentiszteleten.

A lelkész asszony elmondta, az elmúlt években több kisebb pályázatban is részesült a gyülekezet, ebből valósították meg a munkálatokat. Tíz évvel ezelőtt a lerongálódott templomtornyukkal kezdték meg a templom felújítását, ezt követte 2014-ben a tetőzet cseréje, valamint a lábazat szellőző vakolattal történő javítása. 2019-ben sikerült újra forráshoz jutniuk, melyből kicserélték az ablakokat, és megindult a külső homlokzat javítása. 2021-ben újabb támogatási forrást nyertek, melyből befejezték a külső homlokzatot, valamint elkészült a belső lábazati rész szellőző vakolattal történő cseréje, a falazat javítása és festése.

A támogatási forrásokat főként a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és részben az MVH által nyújtott támogatásból finanszírozták, valamint gyülekezeti adományokból. Emellett 2019-ben a Magyar Falu Program keretében is támogatáshoz jutottak, mely összegből kívülről és belülről is megújult a gyülekezeti termük. A megemelt födémszerkezetre felszereltek egy kazettás mennyezetet, melyet a Zsákán táborozó Nyíregyházi Főiskola képzőművészeti táborának tanárai, diákjai terveztek és festettek meg. Megújuló energiaforrásként napelemet is telepítettek az épületre.

2020-ban újra a Magyar Falu Programon keresztül kaptak támogatást a lelkészi hivatal és a parókia külső felújítására. Az összegből a tető javítása és cseréje történt meg, megújult a külső homlokzat, akadálymentesítették a lelkészi hivatal megközelíthetőségét és napelemeket is telepítettek. Az elmúlt évek alatt a parókia és a lelkészi hivatal belseje is kis lépésekben megújulhatott, melyet egyházmegyei és egyházkerületi, illetve saját forrásból tudtak megvalósítani – sorolta a lelkész asszony, majd sorban köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban.

A különleges alkalmon dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét a 126. zsoltár alapján.

„Egyházunk gyülekezetei nem egyedül élnek, az egyik öröme a másiké is, együtt örülünk a zsákaiakkal, hogy hatalmas dolgot tett velünk az Úr” – fogalmazott a püspök. Mint mondta, a zsákai templom helyreállt, de most kaptak egy új starthelyzetet, hogy ebbe a megújult templomba minél többször és minél többen jöjjenek el.

Az ünnepi alkalom az egyházmegye lelkipásztorainak áldáskérésével, valamint a Bihari Református Egyházmegye lelkipásztorainak gyönyörű énekszolgálatával zárult.