Rendszerüzenet

Bécsben élő reformátusok között járt Tiszántúl püspöke

Az Ausztriai Magyar Lelkigondozói Szolgálat meghívására Bécsben hirdetett igét 2022. november 13-án, vasárnap a belvárosi református templomban dr. Fekete Károly püspök, aki az Isten Lelke által vezérelt emberről prédikált (Róm 8,14), rámutatva annak az ifj. dr. Varga Zsigmond mártír teológusnak az életére, aki 1944-45-ben, mint teológiai ösztöndíjas végezte újszövetségi kutatásai mellett, az akkori bécsi magyar református gyülekezetben a lelkipásztori feladatokat.
Az igehirdetés után Fekete Károly püspök átnyújtotta dr. Karvansky Mónika lelkipásztornak azt a nagyméretű, díszkötésű Bibliát, amelyet a debreceni Alföldi Nyomda készített a reformáció 500. évfordulójára. Az istentiszteleten részt vett dr. Nagy Andor nagykövet is.Az istentisztelet után Fekete Károly előadást tartott ifj. dr. Varga Zsigmond mártír teológus életéről, munkásságáról és Bécsben végzett szolgálatáról, aki 1945 márciusában Gusen-ben a koncentrációs táborban halt mártírhalált. „Kevés olyan keresztyén személyiséggel büszkélkedhet egyházunk, mint amilyen ifj. dr. Varga Zsigmond volt. Méltán tarthatjuk számon őt úgy, mint a »magyar Bonhoeffert«, aki Krisztus vértanújaként halt meg, és ez által tanítónkká avatta az Élet Ura. Életének jelmondata – Non videri, sed esse – ma, a látszatkeltés világában különösen elgondolkodtató: »Nem látszani, hanem lenni…«” – fejezte be előadását a püspök.