Rendszerüzenet

A lángőrzés szolgálat

Ünnepélyes lelkészbeiktatás Hajdúszoboszlón


Az öröm és a hála mécslángjai lobbantak fel a Hajdúszoboszlói Református Egyházközségben, amikor a gyülekezet régi vágya teljesülhetett azzal, hogy a 2017 végén megválasztott lelkészházaspárt beiktatták. Az ünnepélyes lelkészbeiktató istentisztelet 2022. szeptember 11-én került megrendezésre. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a 119. zsoltárból (105-112. versek) hirdette az Igét, amely a világban is sűrűsödő sötétség hatalmát, álnok csapdáját legyőző mécsláng erejére, egyben Istentől kapott küldetésére utalt. Igei gondolatának költői esszenciáját Reményik Sándor Lámpagyújtogató című önvallomása szépen alátámasztotta, amelynek részlete jelképes erővel bír mind a mai napig:

Nekem a csendes ember imponált,

Ki ballagott a bús utcák során,

Az esti csendben tovább baktatott.

Csak ment tovább a sötétség fele.

Ámde mögötte diadallal égtek

A lámpák, miket meggyújtott keze.

 

Egyszer volt, rég volt, hogy kérdezték tőlem:

„Mi leszel, kisfiam, ha nagy leszel?”

Azóta sokat vívtam, verekedtem,

Azóta sűrűbb lett az éjszaka.

És végül-lámpagyújtogató lettem.

 

A mécsláng, mint jelkép, különösen fontos a hajdúszoboszlói gyülekezet számára, mert öt éve korszakalkotó szimbóluma és egyben identitásformáló hitvallása lett logójában megjelenítve. A lelkészházaspár küldetése pedig a lángőrzésben ragadható meg, hiszen elkötelezettséggel, természetességgel és lánglelkűséggel kell vállalni a szolgálatot a mindennapok kihívásai, olykor sötétség szülte csapdái közepette is.

A beiktatást Őz Lajos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese végezte, átadva a lelkészházaspárnak a templom kulcsát és pecsétjét, ezáltal deklarálva a hivatal átvételt. Czető Viktória lelkipásztor egyik személyes Isten-élményét idézte fel Dávid imádsága által (2Sám 7), aki vállalta a hátra lépés isteni rendelését, hogy fiát, a templomépítő Salamon királyt a háttérből segíthesse. „Másodhegedűs szerepe elsődleges jelentőségű lett Isten előtt és ez az elfogadás szülte szívének őszinte imádságát” – fogalmazott a lelkésznő, felhívva a figyelmet az Istenben megélt elcsendesülés fontosságára.

Czető Norbert lelkipásztor igehirdetésében az útkereső, fiatal Jákóbbal találkozott, aki sötétség szülte álmaiban, Isten-látásában eljutott odáig, hogy „kínos kővánkosát megáldja” és sajátos alapkőletételben, élő „templommá szentelje”. „Kemény fejhez kemény kővánkos jár” – vallotta meg a lelkipásztor, de mint hozzátette, tudni kell a fejtörést okozó dolgainkból, vívódásainkból Istent dicsérő oszlopokat állítani, amelyek kell, hogy felszentelődjenek az áldás, a barátságok és a közösség értékeinek, valamint a gyülekezet elfogadó szeretetének olajával. Ez a továbblépés és az új, Istent értő-halló-elfogadó istentisztelet metodikájának egyetlen lehetősége.  

Meggyőző üzenetté vált a gyülekezet ajándékainak átadása a lelkészházaspárnak Karácsony Béla egyházközségi főgondnok úr által. A lelkész új palástot, a lelkésznő pedig egy helyben készített szép kosztümöt kapott.

Az ünnepi istentiszteleten közel negyven szolgálattevő lelkipásztor és egyházi vezető fogalmazta meg igei köszöntésben gondolatait. Prófétikus üzenetet hordozott Galánfi András Kossuth-díjas népművész (a Népművészet Mestere) Bessenyei Györgytől való idézete a magyar nyelv és az igazi értékek védelmében.

A világi vezetők részéről Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Pajna Zoltán, a Megyei Közgyűlés elnöke, Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló Város polgármestere mondta el személyes üzenetét. Az Egyházmegye részéről Nagy László egyházmegyei főgondnok köszöntött, majd az intézmények jókívánságát Ésik Ádám János hitoktató lelkész tolmácsolta. File Jázmin, a Gönczy Refi 6.b osztályos tanulója énekelt, valamint az Egyházközség énekkara is szolgált.   Az Egyházközség életében történelmi esemény lett a kettős lelkészbeiktatás, amelyre legutoljára negyed évszázada került sor. Egyben hálát adtunk a templom épületének részleges megújulásáért és az ANNA Idősek Otthona 20 éves fennállásáért. Az ünnepséget méltó állófogadás követte a városi Művelődési Központ Galéria- és Színház termében.

Szoboszlói Tudósító