Rendszerüzenet

Szatmár Határok Nélkül

„Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat…” – Így kezdte együtt, Kálvin imádságával Nagyecseden, a Református Nagytemplomban szeptember 17-én a XII. alkalommal megrendezett Szatmár Határok Nélkül református találkozón a gyülekezet.
Egybegyűltek határon innen és túl, hogy ebben a vészterhes időben átélhessék az együvé tartozás felemelő érzését és Isten erőt adó közelségét. Bogya-Kis Annamária és Bogya-Kis Áron, a Nagyecsedi Református Egyházközség lelkészei, Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese, dr. Buzogány Dezső, a Kolozsvári Református Teológiai Intézet professzora, dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, Kiss József, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője és Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese szolgálatával járult hozzá a lelki feltöltődéshez. Az igehirdetést dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke végezte. A résztvevőket Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnöke és Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere köszöntötte.
Az ünnepség keretei között került átadásra a Milotai Nyilas István-díj, melyet a Reformátusok Szatmárért Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye adományoz a Reformátusok Szatmárért Egyesület értékeivel megegyező módon a határon innen és túl élő magyarságért tett fáradozásért, valamint a Szatmári Református Egyházmegyéért végzett lelkiismeretes munkáért. Dr. Fekete Károly laudációját követően Csűry István vette át a díjat, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökének méltató szavai után pedig Jakab István, az Országgyűlés alelnöke részesült a díjban.Víg szívvel és szép énekkel örvendezett a gyülekezet az Ecsedi Bátori István Református Általános Iskola és Gimnázium énekkara közreműködésével. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és Sárosi Dániel orgonaművész zenéje töltötte be a teret, zengve Isten dicsőségét.A szabadtéri programsorozatot az Immánuel zenekar nyitotta meg, azt követően Lajos József, Illyefalva lelkipásztora köszöntötte a résztvevőket. A jó hangulatról a „Rákóczi” Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Andelic Jonathan és a Balkan Fanatik zenekar gondoskodott.
A szatmári vendégszeretet és az együtt átélt élmények évről évre visszahívják a résztvevőket, s maradjon ez így, mert „Dicsőség légyen Atyának, és Ő fiának, Krisztusnak, egységben a Szentlélekkel, Őt dícsérjétek víg szívvel! Ámen.”Szöveg: Fülöp István
Fotók: Szücs Róbert