Rendszerüzenet

Könyörgés a magyarságért

A Tihanyi Bencés Apátságban hirdetett igét 2022. szeptember 10-én délután dr. Fekete Károly püspök azon az ökumenikus istentiszteleten, amelyet 1998-tól kezdve rendeznek meg minden év szeptemberének második szombatján, Könyörgés a magyarságért címmel.

A Tihanyi Bencés Apátság szerzetesközössége évente ezen az alkalmon ad hálát a magyar keresztyén elődök hitéért, és imádkoznak azért, hogy az utánunk következő nemzedékek is hűségesek legyenek gyökereinkhez: a keresztyénséghez és a magyarsághoz.

Dr. Fekete Károly a Lk 6,47-49 versei alapján rámutatott: „Jézus a Lukács evangéliumában mezei prédikációnak nevezett beszéd-füzér végén egy záró képbe sűríti össze az elhangzott tanítások használati utasítását. Sokan hallják Jézus beszédeit, de kevesen cselekszik meg. Sokan akarnak házat építeni, életet eltervezni, berendezni, még a Jézus szavát is hallják, de valami hiányzik… Jézus az okra mutat rá: olyan életek ezek, amelyeknek hiányoznak a teherbíró alapjai. Csak az az okos házépítő, aki cselekszi is a Jézus szavát, aki megfogadja beszédeit.” „Ahogyan a háznál sem a ház magassága a döntő, hanem az alap teherbírása, mélysége és mérete; és ahogyan nem a díszítés gazdagsága az elsődleges, hanem a falak belső tartása; nem az építkezés rekord gyorsasága, hanem a célszerűség, úgy van ez az életünk esetében is. Nekünk az ingatag alapjainkkal van bajunk, amelyek az első terhelési próbán megbuknak, szétmállanak. Kiderül a hamisítás, lelepleződik az anyagtakarékosság, megbosszulja magát a felszínesség és a meggondolatlanság. Ugyanakkor áldás az, ahol kősziklára alapozott az élet. I. András király is ezt tette. A tihanyi alapító levél anyaga ugyan pergamen, de a Szentháromság Egy Isten nevével kezdődik, mert az alapítás lényege, jó véghez vivője az Úr. És a király supra firmam petram, vagyis szilárd kősziklára építtette fel a királyi nyughelynek szánt altemplomot. I. András király ilyen értelmű építkezése a krisztusi alappal maradandó jövendőt munkált. Kiált ez, és beszédes üzenete van számunkra. Hányszor támadt 1055 óta kíméletlen áradat hazánkra, és mi mégis itt állhatunk a szilárd kősziklára épült házban.”


Az istentiszteletet dr. Korzenszky Richárd ny. perjel vezette, az igéket és az imádságokat református, evangélikus és római katolikus lelkipásztorok olvasták. Közreműködött a Tihanyi Bencés Apátsági Templom Kórusa, vezényelt Kővári Péter.

A gyülekezet tagjai egy-egy szál virágot helyeztek el az apátságot alapító I. András király feltárt sírjánál.