Rendszerüzenet

Új névvel indult az oktatás Törökszentmiklóson

Történelmet írt a Törökszentmiklósi Református Egyházközség, amely 1991-től általános iskolát, 2011-től óvodát, 2020-tól pedig középiskolát is működtet, mivel a presbitérium döntése alapján, 2022. szeptember 1-jétől kezdődően egy egységbe rendezve, Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ néven működteti közoktatási intézményeit.

Olyan intézmények kerültek összevonásra, amelyek önállóan is rendkívül eredményes oktató nevelő munkát végeztek. Az összevont intézmény nevelési programja alapján arra törekszik, hogy ápolják, tovább vigyék a Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda keresztyén értékeit, valamint a Székács Elemérről elnevezett tagintézmény agrár- és élelmiszeripari képzésének hagyományait.  Az új oktatási központ 2022. augusztus 31-én délután tartotta első tanévnyitóját a törökszentmiklósi református templomban. A megjelenteket Szabó József elnök-lelkész köszöntötte. Igét hirdetett dr. Fekete Károly püspök. Ünnepi tanévnyitó beszédet mondott dr. Nagy István agrárminiszter. A Nagykunsági Református Egyházmegye nevében Koncz Tibor esperes köszöntötte az ünneplő gyülekezetet.

Budai Ferenc főigazgató évnyitó beszédében elmondta, hogy munkájuk során „fontos szerepet kap a tehetség kibontakoztatásának segítése, a differenciálással történő fejlesztése, a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés mellett az alap kompetenciák fejlesztését is. A hivatásunk az, hogy a jövő nemzedékét neveljük. Olyanokat, akik nemcsak okosak és műveltek lesznek hanem, mi olyan generációt szeretnénk nevelni, akik látják a láthatatlant is, akik az odafent valókkal is törődnek és nem csak a földiekkel. Ez a többlet ott van iskoláinkban ez a hit bennünk van, a hitbeli növekedés fog formálni bennünket is, és azokat is, akiket Isten ránk bízott.”A Törökszentmiklósi Református Oktatási Központban 780 tanulóval kezdték meg a tanévet (80 óvodás 375 általános iskolás és 325 középiskolás összetételben). Kollégiumi ellátást 45 tanuló számára biztosítanak.

Fotók: Miklós TV

Történelmi tanévnyitó a Bethlen suliban 2022.08.31.