Rendszerüzenet
2022. június 28.

Megjelent a Református Tiszántúl 2022/1. lapszáma

Hitébresztés és hitmélyítés

BEVEZETŐ
1 | Fazakas Gergely Tamás: „Odavitte Jézushoz” (Jn 1,42) A hitébresztés és hitmélyítés régi gyakorlata és új útjai
3 | Püski Lajos: Változó világban változó módon is BIBLIAMAGYARÁZAT
5 | Fekete Károly: Emberkezek és az Atya keze
8 | Németh Áron: Etiópiából Emmauson át… FÓKUSZBAN A DEBRECENI EGYHÁZMEGYE
11 | Hadházi Tamás: „Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja”
14 | Szilágyi János: A növekedést Isten adja A HITÉBRESZTÉS, HITMÉLYÍTÉS ÚJ PROGRAMJAI
16 | Püski Dániel: Intro 18 | Oláh István: Alpha kurzus A kérdések köre
20 | Nagy Péter: Válaszok a keresztkérdésekre a gyülekezetben – tapasztalatok a „Keresztkérdések” sorozatról
22 | Püski Lajos: Megtérés előtt és után András szolgálat, Bibliaiskola, felnőtt konfirmáció
24 | Székely Pál Domokos: Bibliai animációk mindenkinek BibliaProjekt
26 | Rácz Róbert: Zarándoklat, avagy a kagylóvátett keresztyénség
29 | Nyeste Ferenc: Református Cursillo A HITOKTATÁS ÉVE
32 | Hodossi Sándor: Életek a számok mögött
33 | „A hitet csak Isten adhatja” Hodossi Sándor beszélgetése Tóth-Serbán Orsolyával
35 | Iszlai Endre | KÜLMISSZIÓ Testvérek Indiában
38 | Bogyó Zsófia | VÁLÓ-HÁLÓ Isten jóra tudja fordítani Beszélgetések a válásról a debreceni VálóHáló csoport fennállásának 10. évfordulóján ÉVFORDULÓ
40 | Oláh Róbert: Melius Juhász Péter imádságai
42 | Ötvös László: Melius születési éve NEKROLÓG
44 | Fekete Károly püspök temetési igehirdetése dr. Imre Sándor Gyula ny. habilitált egyetemi docens, a Tiszántúli Református Egyházkerület nyugalmazott főgondnoka ravatalánál
47 | Gonda László: „Akinek jobb teológiája van…” In memoriam Dani László (1938–2021)
49 | AKTUALITÁSOK