Rendszerüzenet

Átvisz - Imádság békességért

Imádságok a Lélek gyümölcséértMennyei Atyám!

Magasztallak és áldalak nagy kegyelmedért és irgalmadért, melyeket oly sokszor és sokféleképpen kiárasztottál életembe.

Vallom és hirdetem, hogy tőled száll alá minden tökéletes ajándék és áldás. Köszönöm, hogy áldásaidban és ajándékaidban részeltetsz engem és embertársaimat is.

Alázattal vallom meg előtted, hogy félelem és nyugtalanság kavarog lelkemben a háború szörnyűségei miatt. Olyan nehéz a szépen megteremtett világodban szembesülni a gyilkos indulatokkal, a háború borzalmaival. Szorongok, mert érzem, hogy a háborúskodás nem csak a nagyhatalmak egyik szörnyű intézkedése, hanem emberi szívünkben meghúzódó szörnyű bűn, ami ha feléled bennünk, tönkreteszi életünket és környezetünket egyaránt.

Uram, ezekben a nehéz időkben, oly jó hallani békességre hívó hangodat. Olyan nagy szükség van a Jézustól tanult békességre, mint a falat kenyérre.

Magasztallak Atyám, hogy te nem csak tanítod a békességet, nem csak figyelmünket hívod háborgás helyett csendességre, hanem Lelked által termed bennünk a békességet.

Áldott Lélek, te kiáradtál és megérintetted háborgó szívemet. Köszönöm, hogy beléd szelídülő lelkemben megszűnik a szorongás, a háborúság és teremhetem Lelked áldott gyümölcsét, a békességet.

A háborúskodás bűnétől üszkös szíveket töltsd el önmagaddal, hadd dicsőíthessünk azért, mert Lelked édes gyümölcse, a békesség, gyógyítja és vigasztalja háborúból jövő életünket! Ámen.