Rendszerüzenet

EGYH-KCP-17-P-0185

Kedvezményezett: Tiszántúli református Egyházkerület

Támogatási azonosító: EGYH-KCP-17-P-0185

Támogatási cél: Kárpátaljai óvoda program működési támogatása

Támogatási összeg: 532.602.000 Ft

A Tiszántúli Református Egyházkerület mint kedvezményezett a Kárpátalján működő római katolikus, református és görögkatolikus óvodák működésének támogatására  az EGYH-KCP-17-P-0185 azonosítószámú támogatás keretében 532 602 000 Ft támogatásban részesült. A támogatás összegét  a projektbe közreműködőként bevont  Kárpátaljai Református Egyház, a Beregszászi Esperesi Kerület és a Szent Márton Karitasz Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány által fenntartott óvodák használhatták fel bér- és járulékköltségeik fedezetére,  gyermekétkeztetésre, kisértékű eszközök beszerzésére és a rezsiköltségeik kiegyenlítésére. A támogatás  nagymértékben hozzájárult az oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez.  A Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás a kárpát-medencei óvodaműködtetési  programmal az oktatási-nevelési rendszer alappillérét erősítette meg a kárpátaljai magyarság körében.  Hozzájárult az óvodák feladatellátásához, ahol elsődleges szempontnak tekintik a keresztyén lelkület elvetését a gyermekek korai nevelésében, nagy hangsúlyt fektetnek a néphagyományok megőrzésére, a hátrányos helyzetű gyermekek integrálására, esélyegyenlőségének megteremtésére, a gyermekek harmonikus testi, lelki fejlődésére, az iskolára való felkészítésre. A támogatás segítségével ezen feladatok ellátásához biztosíthatták a fenntartók és az óvodák a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.