Rendszerüzenet

Az erőnlét forrása – Lelkészbeiktatás Fábiánházán

„Egyházjogi szempontból is nagy alkalom a beiktatás. Ezen túl engem lelki értelemben is megerősített, és a fábiánházi közösség is megerősödött. Várták, és akarták ezt az ünnepséget. Megéltem, hogy nem egyedül tervezek, nem egyedül kivitelezek, nem egyedül dolgozom. Végig velem voltak.” – osztotta meg örömét Gál Sándor lelkipásztor a beiktatási ünnepi istentiszteletet követően, amelyre június 12-én délután került sor Fábiánházán.

Dr. Fekete Károly püspök az efezusi levél szavain keresztül mutatott rá az ember erőnlétének egyedüli forrására: „Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.” (Ef 6,10-11) Az igehirdetésben fegyvernemváltásra hívta a gyülekezetet: „Láthatjuk, hogy mire képes az ember, ha felölti magára világi fegyvereit. Ilyen militáns időkben aranyat ér a mai napi igénk fegyvernemváltásra ösztönző szava.” Ennek a váltásnak, erőnlét megerősödésnek a forrása azonban nem önmagunkban keresendő: „A feltámadott Krisztusnak sikerült a fegyvernemváltás. Az emberi gonoszságon győzelmet vett a kegyelem ereje. Krisztus követői úgy tudnak felül kerekedni minden emberfeletti hatalmasságon, ha Krisztus hatalmába kapaszkodnak.”

 
A beiktatás szolgálatát Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte, aki a közelben lévő Isten erőterére hívta fel a figyelmet: „Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsolt 145,18) A gyülekezet beiktatott lelkipásztorát énekszóval Gál Zsuzsanna, verssel Zihar Kinga és orgonajátékkal Nagy Norbert lelkipásztor köszöntötte, Gál Sándor és családja felé hálájukat pedig egy új palást elkészíttetésével fejezte ki a közösség. Az alkalmon Nyeste Ferenc, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnoka, Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, Gyarmati Endre, Fábiánháza polgármestere, Szabó Gusztáv Mihály egyházközségi főgondnok és Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő szólaltak meg.
 
Van-e lelkesedés? Van-e bátorság? – tette fel a kérdést Gál Sándor a beiktatását követő igehirdetésében, amikor a 23. zsoltár szavait idézte: „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” Elmondta, hogy a lelkész életében sem magától értetődők ezek, sokkal inkább megadatnak.

 
A Nyírségi Református Egyházmegye lelkészei pedig szeretettel, és igei áldással köszöntötték a Királyhágómellékről Fábiánházára költözött szolgatársát és családját. Isten hozta őket Tiszántúlon!
 

Szöveg: Bogyó Zsófia
Fotók: Bózsár Krisztina és Sarkáné Szántó Bernadett