Rendszerüzenet

Vedd birtokba, Urunk! – Templomszentelő istentisztelet Csombordon

Tíz dél-erdélyi templomban ünnepeltek a Kárpát-medence minden szegletéből érkezett vendégek a Magyar Református Egységnap alkalmából. A Tiszántúli Református Egyházkerület küldöttsége, teljes esperesi-főgondnoki karával a Csombordi Református Egyházközség közösségébe látogatott el.

 Az igehirdetés szolgálatát Dr. Fekete Károly, püspök az Egységnap vezérigéje alapján hirdette: „Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,31-32) Az igemagyarázatban Fekete Károly kitért arra, hogy a jelmondattá vált igében a hangsúly sohasem az ellenségen van, hanem azon a mindent elsöprő bizonyosságon, hogy Isten az Egyetlen. Belső szabadság nélkül ezt a mondatot kimondani lehetetlen. Így fogalmazott: „Mert ez azt jelenti, hogy a létem alapjául szolgáló, és a hétköznapokban irányt adó tájékozódási-viszonyítási-referenciapontot nem önmagamon belül keresem, nem önmagamhoz mérem, és nem a közvetlen környezethez, nem az ellenséghez, hanem az egyedüli Istenre tekintek. Ő az én referenciapontom.Ha valakinek Istene van, akkor mindene van, ha valakinek mindene megvan, de Istene nincs, akkor a mindennel is elégedetlen és újra és újra hiányérzete támad, mintha semmije sem lenne!

Az istentiszteleten került sor a felújított, megszépült templomért a hálaadásra és a könyörgésre, hogy Isten szentelje meg a gyülekezet életét, és Isten vegye birtokba az emberkéz alkotta templomot. Az imádságot az alábbiakban közöljük, ezzel is bátorítva az olvasókat, kapcsolódjunk be a csombordi gyülekezetért való könyörgésbe.
 
Imádság:
Mennyei Atyánk, életünk Ura, aki minden jó adomány és tökéletes ajándék forrása vagy: hálát adunk kegyelmedért, hogy Te megvalósulni engedted az építő-szépítő szándékot és az ősi falak megújulhattak. Évszázadok hűsége, megtartatása, hite sugárzik ránk ebben a templomban.

Felajánljuk a Te szolgálatodra az emberkéz alkotásait, hogy ami elkészült, ami megújult, és ami régi fényében ragyog, azt odaszánjuk Neked. Kérünk, fogadd el és foglald le magadnak, vedd birtokba, szenteld meg. Rendeltetését Te szabd meg és használd a Te országod építésére!

Dicsőséges Krisztusunk, segíts, hogy templomodban a hallható ige nyomán áradjon a szívekbe és a világba sok gyógyító hatás, bátorító, reményt adó erő és örökéletre vezérlő örömhír, hogy megmaradjunk az igaz hitben. Ajándékozd meg ide járuló híveidet a látható ige, a sákramentumok ajándékával, hogy velünk kötött szövetséged a keresztségben és bűnbocsátó irgalmad az úrvacsorai közösségben erősítse hitünket és segítsen hálaadással élni földi életünket. Áldd meg az itt folyó szolgálatot, hogy élő ige hangozzon alkalomról alkalomra.

Vigasztaló Szentlélek, kérünk, hadd tükrözze ez a derűs belső tér a Te szeretetedet, irántunk való nyitottságodat, és keltse fel bennünk a dicséretmondás, a magasztalás, a Neked válaszolás örömét és készségét. Add, hogy az itt zajló események segítsék az örvendezőket az örvendezésben, a terheket-bánatot-fájdalmakat hordozókat a vigasztalódásban és az őszinte könyörgésben. 

Szentháromság Isten! Kezedben van nemzetünk jövője. Te magad jöjj velünk, hogy megnyíljon előttünk a megújulás útja, s mi áldás lehessünk ebben a világban. Vedd el a gyászolók reménytelenségét és magányosságát, add a feltámadás reménységét. Vedd el a betegek fájdalmát és gyötrődését, add a Te irgalmas szeretetedet.

Kérünk, vess véget a gyűlölködésnek, a háborúnak, a szörnyűségeknek. Imádkozunk, hogy a kiengesztelődés győzze le a haragot, a békesség diadalmaskodjon a kétségbeesés felett, és váltsa fel a reménység a kilátástalanságot, hogy a világgal és a velünk kapcsolatos terveid beteljesüljenek!

Hálát adunk azokért, akik befogadják a rászorulókat, és étellel, itallal, ruhával és jó szóval, életlehetőséggel állnak melléjük. Segítsd az egyéni segítőket és a segélyszervezetek önkénteseit. Azokért is imádkozunk, akik fegyvereket tudnak felvenni és letenni, akiknek hatalmuk van a béke megteremtésére. 
 
Adj bölcsességet az államok vezetőinek, hogy döntéseikkel a békét munkálják!
Jó Lelked erejével támogass bennünket, hogy együttérzésünket személyválogatás nélkül tudjuk tettekre váltani. Békesség Fejedelme szüld újjá világunkban az emberséget a tragédiák után!
A Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
Csombord, templomszentelés, Református Egységnap, 2022. május 20.
Dr. Fekete Károly, tiszántúli püspök
Fotók: Orbán Eszter, Fekete Károly