Rendszerüzenet
2022. május 19.

Szanyi György beiktatása

A Hajdúsámsoni Református Egyházközségben lelkészbeiktató istentiszteletet tartottak május 15-én délután. Szanyi György lelkipásztort Őz Lajos esperes iktatta be. Isten igéjét Fekete Károly tiszántúli püspök hirdette a Róm 12,1-2 alapján.

"Kedves Hajdúsámsoniak és kedves Lelkipásztor Testvérem! A beiktatás után is adja meg Isten a megváltozás, a megújulás, az átalakulás lehetőségét a gyülekezetnek, hogy Krisztusra irányított gondolkodásmóddal valósítsátok meg Isten akaratát. Maradjon továbbra Ő az igazodási pontotok, és akkor meg fogjátok tudni ítélni, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes" - zárta prédikációját.

Az istentisztelet perselyadományát az egyházközség az EXODUS ifjúsági csapatok nyári missziójának támogatására ajánlották fel.
Az ünnepi istentiszteletet után szeretetvendégségre került sor.