Rendszerüzenet
2022. május 17.

Hálaadás Mezőtúron

A Mezőtúri Református Egyházközség, a fenntartásában lévő intézmények közössége és az ünneplő gyülekezet hálaadó istentiszteletet tartott május 15-én, vasárnap délelőtt.

Az istentisztelet keretében hálát adtak a Mezőtúri Református Bölcsődéért, valamint a Szendy Pál Református Idősotthon és a Református Gimnázium Pályi István Sportcsarnoka felújításáért. Hálát adtak továbbá a köznevelési intézményrendszer újra egyházi fenntartásba kerülésének 30. évfordulójáért, valamint a Mihalina házaspár 20 éves mezőtúri szolgálatáért.

Az istentiszteleten dr. Fekete Károly tiszántúli püspök hirdette Isten igéjét a Zsolt 90,1-3. és 12. alapján. „Számomra a 90. Zsoltár a „zsoltárok zsoltára”, amelynek szavait hallva, megjelenik az emberben az a torokszorító érzés, ami semmihez sem hasonlítható, mert egyszerre emel fel és sújt le, egyszerre segít alázatra és bátorít meg. Szavai ünnepet teremtenek, elcsendesedést követelnek, és miközben kimondjuk-énekeljük, aközben oldódik a feszültség, megkönnyebbülünk és töltekezünk, fokozza a szó erejébe vetett bizalmunkat, kínálja az Istenhez tartozás otthonosságát” – fogalmazott Püspök úr prédikációjában. Kiemelte, hogy ezen a többes ünnepen adunk hálát Isten embereiért, akik húsz éve szolgálnak itt.

„Hálát adunk a hitvallás tereinek bővüléséért, hiszen elkészült a bölcsőde, valamint megújult, az öregotthon és a sportcsarnok energetikai rendszere, ugyanakkor hálát adunk a 30 éve újraindított ősi iskoláért, ahol az odaszánt személyek, a korszerűsített életkeretben kell átadják a bölcs életgyakorlat üzenetét. Szerteágazó ünnepünket egy egészbe fogják a 90. zsoltárból felolvasott versek: üzennek az Isten emberéről, a hit megvallásáról és a bölcs életgyakorlatról” – emelte ki Fekete Károly.

Az istentiszteleten igei köszöntőt mondott Koncz Tibor nagykunsági esperes. Szűcs Dániel, Mezőtúr város alpolgármestere, valamint Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is köszöntötte a gyülekezetet.

Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre került sor, majd ünnepélyes keretek között közösen felavatták az épületeket.