Rendszerüzenet
2022. május 27.

Debreceni Református Napok

A Zsoltáros ujjongó örömével hívunk és várunk nagy szeretettel minden Református Testvérünket és minden érdeklődőt az 1. Debreceni Református Napok rendezvényére május 26-28. között.
Öröm – ünnep
„Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!
Szolgáljatok az Úrnak örömmel,
vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok
meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott
minket, az övéi vagyunk: az ő népe és
legelőjének nyája. Menjetek be kapuin
hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert
jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége
nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 100)


A Zsoltáros túláradó öröme abból táplálkozik, hogy átélte és megtapasztalta az Úr jóságát, szeretetét és hűségét nemzedékről nemzedékre. A különböző eseményeken Egyházmegyénk 39 gyülekezetének tagjai, lelkipásztorok, főgondnokok, konfirmandusaink is megélhetik az összetartozás örömét, az úrvacsora bűnbocsátó áldását és lélekerősítő hatalmát. A szombat délelőtti program és a szabadtéri istentisztelet pedig lehetőséget ad, hogy a világjárvány okozta korlátozások, bezárkózás után mi is ujjongva, hálaadással lépjünk be az Emlékkert „kapuin”, hogy Istent dicsérő énekünk betöltse Debrecen központját! Ha így teszünk, és sokan eljövünk, akkor megtudják majd az arrajárók, hogy „az Úr az Isten”! „Öröm – ünnepre” hív, a találkozás, lelki megújulás, feltöltekezés, megerősödés lehetőségét kínálja a Debreceni Református Napok programsorozata. Az örömteli találkozás reményében kívánok áldást
és békességet:
Dr. Fekete Károly püspök
Hadházi Tamás esperes

2022. május 26. (csütörtök)
Mennybemenetel ünnepe

A délelőtt és délutáni ünnepi istentiszteletek a gyülekezetek rendje szerint lesznek a Debreceni Református Egyházmegyében.

10 óra
Ünnepi kibocsátó istentisztelet
a Debreceni Református Nagytemplomban
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly,
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

17.30 óra
Szabadtéri dicsőítés a Mennybemenetel napján a Debrecen-Úrréti Református Gyülekezet szervezésében a Békás-tónál, a szabadtéri színpad bejáratánál
Facebook-esemény:
https://fb.me/e/3FGn9kWx0 

19 óra
Ünnepi zenés áhítat
a Debreceni Református Nagytemplomban
Orgonakoncert – „Flandriából fúj a szél”

2022. május 27. (péntek)
DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, BELSŐ UDVAR

Egyházmegyei Konfirmandus Találkozó

15.30 óra
Gyülekező, regisztráció

16 óra
Köszöntés, Hadházi Tamás esperes

Előadás – Van élet a konfirmáció után is? (Dr. Kállai Imre)

Vajon érdemes-e a gyülekezet életében továbbra is részt venni, ha már az ember lekonfirmált? Nem csupán azért van szükség a konfirmációra, hogy szüleim, nagyszüleim akaratát teljesítsem? Miért is
járjak templomba, egyéb alkalmakra? A hitnek van valami értelme a mai modern világban? Ezek és hasonló kérdések merülnek fel az izgalmas előadáson.

16.30 óra
Bizonyságtétel – Van élet a konfirmáció után is (Nagy Benedek Soma)
Egy orvostanhallgató beszél arról, hogyan tapasztalja meg Istenhez
és gyülekezethez tartozását a konfirmáció után is.

16.45 óra
Vetélkedő (Kahoot!)

17 óra
Csapatépítő játék közösen és csoportokban

18 óra
Vacsora

18.30 óra
Első Lépés zenekar koncertje

Istennel találkozni a legkülönfélébb módokon lehet. Számunkra a zenélés egy ilyen élmény. Nekünk már a sokadik lépés, hiszen régóta zenélünk külön-külön. Az Első Lépés zenekar három éve működik. Ez alatt az idő alatt magunk mögött tudhatunk sok koncertet, istentiszteleti szolgálatot és kiemelt egyházi eseményt. A Csillagpont református ifjúsági találkozó zenekaraként a legutóbbi két fesztivál hivatalos dalait is mi alkothattuk meg. Szeretnénk sokak számára segítség lenni, hogy akár ők is a sokadik lépést, vagy éppen az első lépést megtehessék Isten felé.

2022. május 28. (szombat)
EMLÉKKERT (NAGYTEMPLOM HÁTA MÖGÖTT)

9–18 óra
Egyháztáji vásár
KÁLVIN TÉR, PÜSPÖKI HIVATAL ELŐTTI PARKOLÓ

9–11 óra
Gyermekprogramok az Emlékkertben
Kézműves foglalkozások, ugrálóvár, gyöngyfűzés – hogy a legkisebbek
is jól érezzék magukat!

9.30 óra
Debrecen, a Kálvinista Róma – de tényleg?
Beszélgetőtársak:
Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
Dr. Papp László, Debrecen város polgármestere
Debrecenről sokaknak a Kálvinista Róma elnevezés jut eszébe. Gunyorosnak érezzük, vagy büszkeséggel tölt el bennünket? Egyáltalán, napjainkban aktuális ez még? Mit veszített és nyert városunk azzal, hogy egy homogén vallású közösség mára felekezetileg, világnézetileg sokszínű lett? Vajon minden debreceni viseli a kálvinistaság
lenyomatát valamilyen formában? Merre tart Debrecen hitélete napjainkban?

10.10 óra
Mondandó et dalolandó
A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája tanulóinak
ünnepi műsora

10.45 óra
Debreceniség és kultúra – Árkádiában élünk mi is?
Beszélgetőtársak:
Dr. Fazakas Gergely Tamás,
a Tiszántúli Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője
Dr. Baranyai Norbert,
a Dóczy Gimnázium és a Debreceni Egyetem tanára
Veress Dániel
egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Mit jelent ma nekünk a debreceniség? Hogyan formálja a kultúra és a hit helyi identitásunkat Csokonaitól Téreyig? Karöltve jár a kultúra és a keresztyénség? Milyen szerepet játszik a nyomtatás háttérbe szorulása és a digitális tartalmak térnyerése? El tudjuk képzelni városunkat nemzetközi kulturális központként?
A két beszélgetés moderátora: Dr. Berecz Péter (Szólj be a papnak!)

11.30 óra
Szabadtéri úrvacsorás istentisztelet az Emlékkertben

13 óra
Ebéd
DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM UDVARA

19.30 óra

CrossYounity koncert

CrossYounity egy keresztyén ifjúsági zenei mozgalom. 2019-ben alakult az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében. Célja a keresztyén ifjúsági zenei kultúra képviselete, a zenei alkotó- és előadóművészet támogatása, egy állam- és felekezeti határokon átívelő ifjúsági zenészközösség életre hívása,
alkotóműhelyek, előadások, koncertek szervezése. A kezdetek óta a CrossYounity egyre nagyobb érdeklődésnek és népszerűségnek örvend. Már több mint ötven fiatal kapcsolódott be ebbe az alkotói
folyamatba: zenészek, énekesek, kórustagok, fény- és hangtechnikusok, fotósok, a Kárpát-medence különböző pontjairól. Ők mindannyian időt, energiát és pénzt fektetnek abba, hogy a keresztyénség nagy örömüzenetét: a megváltás evangéliumát kortárs zenei eszközökkel eljuttassák a mai fiatalokhoz.

2022. május 28. (szombat)
A Debreceni Református Kollégium
Baráti Köre öregdiák-találkozójának
programja10 óra
Kézműves udvar
(egykori és mai diákok bemutatkozása
a Református Kollégium udvarán)
Délelőtt osztálytalálkozók és sportrendezvények

14 óra
Kollégiumi Baráti Kör közgyűlése
KOLLÉGIUM DÍSZTERME

15 óra
Könyvbemutató
KOLLÉGIUM DÍSZTERME
Kertész Lajos: Légy hű mindhalálig
A kötet szerzője 97 esztendős öregdiák
(teológus, zongoraművész, zenepedagógus)
Zongorán közreműködik a könyv szerzője
Énekel a kollégiumi Kántus
(vezényel: Arany János karnagy)
Szenci Molnár Albert-díj átadása

16.30 óra
Debreceni oszlopos úrvacsorai kannák
KOLLÉGIUM MÚZEUMA
A debreceni ötvös céh mesterei által készített kilenc kanna először szerepel közös kiállításon.
Megnyitja: Dr. Kiss Erika, a Magyar Nemzeti Múzeum
Ötvös Osztályának vezetője18 óra
Praeces
ORATÓRIUM
Igét hirdet: Dr. Bölcskei Gusztáv teológiai professzor
Bethlen Gábor-díj átadása

Vendégeink figyelmébe ajánljuk egykori diákunk, Égerházy László faszobrász: A mindenjáró csudamalom című kiállítását (Kollégium Múzeuma: 10–18 óra között).
További információk: http://drkbaratikor.hu/

2022. május 29. (vasárnap)
10 óra
Gimnáziumi nap
NAGYTEMPLOM
Igét hirdet: Fehér Norbert vallástanár
A vasárnapi istentiszteletek a gyülekezetek saját rendjei
szerint lesznek.

A Debreceni Református Napok Facebook-eseménye:
https://www.facebook.com/events/373143988109668