Rendszerüzenet

A nyugalom szigete - Lelkészbeiktatás Zsurkon

„Az első szó, ami eszembe jut Zsurkról, az a nyugalom. Megtaláltam a helyemet. Szeretem a zsurkiakat, szeretek itt élni és hirdetni Isten Igéjét.” – vallja Kupás Ildikó, akit május 7-én iktattak be lelkészi szolgálatába a határmenti Zsurk gyülekezetébe.

 A beiktatás szolgálatát Koncz Imre, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese végezte igei biztatással: „Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.” (2Tim 2,22)

Az alkalmon a jelenlévőket dr. Naszvadi György államtitkár és dr. Tilki Attila, az országgyűlés költségvetési bizottságának alelnöke is köszöntötte. A gyülekezet pedig új palásttal ajándékozta meg lelkipásztorukat.

Az igehirdetés szolgálat dr. Fekete Károly püspök végezte a Római levél részlete alapján: „Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít.” (Róm 8,31-33) Fekete Károly prédikációjában a hallgatók tekintetét arra az Istenre irányította, aki pazarló gazdagsággal Jézus Krisztusban mindent az embernek ajándékozott. Így fogalmazott: „Hitünk Krisztus-bősége kihat mindenre, de hitünk Krisztus-fogyatkozása és Krisztus-nélkülisége is rávetül mindenre.”   Ez a fajta minden életszemlélet pedig látásjavító, többet megláttató: „Együtt látja a láthatókat és a láthatatlanokat, a világot és az egyházat, a testieket és a lelkieket, a bűnt és a megbocsátást, az életet és az üdvösséget.”Fotók: Dr. Tilki Attila (https://www.facebook.com/drtilkiattila/posts/409883577620884)