Rendszerüzenet
2022. április 13.

Pályázati felhívás - angol-bármely szakos középiskolai tanári állásra

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet angol – bármely szakos középiskolai tanár állásra. A foglakoztatás jellege: teljes munkaidőre szóló munkaviszony. A jogviszony időtartama: határozott idejű, egy évre szól; az alkalmazás meghosszabbítható. 
Jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.

Főbb munkaköri feladatok:

– a gimnáziumi angol nyelv órák ellátása;
– egyéb tanórán kívüli foglalkozások tartása.

Alkalmazási feltételek:
– középiskolai idegen nyelv tanári állás betöltésére jogosító (egyetemi) végzettség;
– megfelelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek (büntetlen előéletű; nem áll büntetőeljárás hatálya alatt; nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképes, személye vonatkozásában egyéb kizáró ok nem merül fel)

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű kommunikációs képesség, innovatív szemlélet, rugalmasság, megbízhatóság és elkötelezettség.

Az elbírálásnál előnyt jelent: matematika szakos középiskolai tanári szakpár

Munkabér, juttatások:
– munkabér a hatályban lévő pedagógus bértábla szerint;
– egyéb rendszeres juttatások: kafetéria

Benyújtandó dokumentumok:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– fényképes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– lelkipásztori ajánlás;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2022. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 10. A pályáztató fenntarja a jogot a pályázat érvénytelennek nyilvánítására.

A pályázatot az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónál az 52/ 614-896 telefonon vagy a refi@drkg.hu e-mail címen.