Rendszerüzenet
2022. február 25.

Felhívás a Tiszántúli Református Egyházkerület Gyülekezeteihez

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének felhívása a TTRE gyülekezeteihez az Ukrajnában kialakult háborús helyzettel kapcsolatosan.


Kedves Testvérek!

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzettel kapcsolatosan szeretettel kérünk benneteket bölcs és mértéktartó, megfontolt viselkedésre és segítésre az alábbi módokon:

  1. A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara kéri a kebelbeli gyülekezeteket, hogy imádkozzanak a háború sújtotta térség lakóiért, és legfőképpen a béke helyreállításáért, „mert a jövő a béke emberéé.” (Zsolt 37,37)
  1. A pénzadományokat a Tiszántúli Református Egyházkerület számlájára várjuk:

A Tiszántúli Református Egyházkerület bankszámlaszáma:

OTP 11738008-20011428-00000000

Külföldről történő utaláskor fel kell tüntetni a SWIFT kódot, és az IBAN számlaszámot kell megadni.

SWIFT KÓD:  OTPVHUHB
IBAN SZÁMLASZÁM:  HU48 11738008-20111428-00000000

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:

"Háborús menekültek megsegítésére"  vagy  "Kód: 601"

Az OTP fiókjának címe, ahová átutalásra kerül a pénz: Magyarország, 4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.

Az OTP nemzetközi kódja (Routing Number): külföldről való utaláskor az IBAN számot és a SWIFT kódot kell megadni, melyek az alábbiak:

IBAN számlaszám:  HU48 11738008-20011428-00000000
SWIFT KÓD:  OTPVHUHB

A kedvezményezett Tiszántúli Református Egyházkerület postacíme: Magyarország, 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

  1. A tartós élelmiszerek (legfőképpen konzervek), matracok, ágyneműk, takarók gyűjtésére a következő helyszíneket és kontakt személyeket jelöljük meg a határmenti egyházmegyékből:

A Szatmári Református Egyházmegyében:

Porcsalmai Református Egyházközség – Szabadság tér 4. - Keresztiné Szemán Szilvia lelkész – 30-438-2410

Tiszabecsi Református Egyházközség – Rákóczi u. 38. - Dajka Csaba lelkész – 20-379-1879

Milotai Református Egyházközség - Vörösmarty út 4. - Sipos Péter lelkész– 30-555-7859

 

A Nyírségi Református Egyházmegyében:

Nyíregyháza-Városi Egyházközség Nyíregyháza, Kálvin tér 11., - Dr. Gaál Sándor esperes-lelkész - 30-639-0209

Nyírbátori Református Egyházközség, Nyírbátor, Egyház u. 1. - Fazakas Ferenc lelkész -30-272-7882

 

A Szabolcs-Beregi Református Egyházmegyében:

Tornyospálcai Református Egyházközség, Árpád tér 4. – Szántó József – 30-639-4369

Pátrohai Református Egyházközség – Kossuth Lajos út 43/B - Koncz Imre esperes-lelkész – 70-360-9637

Márokpapi – Pete István – 70-775-0209 – Németh Csaba lelkész - 30-820-4098

 

A többi tiszántúli egyházmegye a saját esperesi székhelyén gyűjti össze és juttatja el a határmenti településekre az összegyűlt adományokat.

Bátorítson bennünket az Ige szava:

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Filippi 4,6-7

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége

Dr. Fekete Károly                                                                                                  Molnár János

püspök                                                                                                                   főgondnok