Rendszerüzenet
2022. január 11.

Testvérek - Indiában

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2019 óta támogatja a Dél-Indiai Protestáns Egyház Észak-Karnatakai Egyházkerületének kollégiumi hálózatát. Az elmúlt esztendőkben nyújtott mintegy 8 millió forint támogatás 15 diákotthon fenntartását szolgálta, de lehetővé tett kisebb beruházásokat, felújításokat, és jutott támogatás az ott lakó gyermekek étkeztetésére is.
A két egyházkerület 2019-ben közös megállapodásban rögzítette a kapcsolatát. „Mi, magyarok, ismerjük azt az érzést, hogy milyen a történelem veszteseinek lenni, ahogy azt is, milyen az, ha nem ért meg minket a környezetünk. Indiai keresztyén testvéreink hasonló helyzetben vannak. Mi azt is megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor a bajban segítséget kapunk, épp ezért mi most segíteni szeretnénk indiai testvéreinknek megőrizni a reményt és folytatni a missziót. Ezért támogatjuk az Észak-Karnatakai Egyházkerület programját adományainkkal” – mondta dr. Fekete Károly püspök a támogatói okirat aláírását követően az Egyházkerület székházában, Dharwadban.

Az indiai keresztyénség múltja és jelene szorosan összefonódik a társadalmi szolgálattal, legfőképpen az oktatással és egészségüggyel. A közoktatási rendszer több mint kétharmadát a magániskolák biztosítják, amelynek jelentős része egyházi fenntartásban működik. A Dél-Indiai Protestáns Egyház fenntartásában több alap-közép és felsőfokú képzést nyújtó iskola és szakiskola működik. Ezekhez kapcsolódik a Bázeli Misszió segítségével a 19-20. században kiépített bentlakásos kollégiumi hálózat, amelyben ma már több mint 800 olyan gyermek lakik, akiknek az otthona közelében nincs lehetőség a tanulásra.

A gyermekek vallási hovatartozástól függetlenül jelentkezhetnek az Észak-Karnatakai Egyházkerület által fenntartott kollégiumokba. India lakosságának 79,8% hindu vallású, a keresztyének – hivatalosan 2,3% – a harmadik legnagyobb vallási közösség az iszlám követői után (de a szikh vallás, a buddhizmus, és a dzsainizmus hívei is jelentős számban élnek Indiában). Ily módon a kollégiumokban lakó gyermekek egy része nem is keresztyén, tehát intézményhálózatán keresztül komoly missziói munkát is végez a fenntartó.

Ezekben az intézményekben egyébként példás keresztyén nevelés és oktatás folyik. Az állami vagy egyházi fenntartású iskolákba járó gyermekek délután, illetve hétvégeken különböző kollégiumi programokon vesznek részt. Ezeken bibliai történeteket, keresztyén énekeket tanulnak, hangszerekkel ismerkednek, a nagyobbak pedig a keresztyénség történetével ismerkednek. A kollégiumi házirend példás, a bentlakó diákok szép és építő nevelésben részesülnek.

Egy-egy kollégium 3-4 fős személyzettel működik, és méretétől függően 40-60 gyermek számára nyújt otthont. A tanulószobák és tantermek berendezése, fali díszítettsége nagyon szerény. Hasonlóképpen a szobákban, amelyek 4-6 vagy adott esetben akár még több gyermek elszállásolására alkalmasak, csupán egy-egy ágy illetve a ruhák számára egy kis láda jut minden lakójának.

Az Egyházkerület elsősorban helyi adományokból és külföldi támogatásokból tartja fenn a kollégiumokat. Azonban az egyre inkább növekvő igény valamint egy fontos támogatónak az elvesztése miatt az otthonok egy részét a bezárás fenyegette. Mind a fenntartási költségek, mind a bentlakó gyermekek ellátása komoly veszélybe került. Ekkor indult el a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatása, mely így nem csupán segítséget nyújtott a kollégiumok működtetéséhez, hanem megakadályozta azt, hogy közülük egyet is be kelljen zárni.

Ravikumar Niranjan, az Észak-Karnatakai Egyházkerület püspöke rendszeres levélváltásban számol be a kollégiumok és a bentlakó gyermekek helyzetéről. Újra és újra elmondja, hogy a magyar reformátusok támogatása kritikus helyzetben érkezett. És ez a segítség tette lehetővé, hogy minden gyermek lakhatása és ellátása tovább folytatódjon, illetve a kollégiumi nevelők és dolgozók is megkaphassák szerény fizetésüket.

Az egyházkerülethez kifejezetten erre a célra küldött adományokért ezúton is köszönetet mondunk. Gyülekezeteink és intézményeink az elmúlt három évben közel másfél millió forinttal támogatták az indiai projektet. Több Egyházközségben, intézményben vetített-képes beszámolóban ismertettük az indiai protestáns kollégium hálózatot és az ott folyó munkát, és ez a lehetőség továbbra is fenn áll.  

Egyházkerületünk jelen támogatási felajánlása rendkívülinek számít olyan értelemben, hogy a világ keresztyénsége felé nyújtunk segítséget. Ugyanakkor református egyházunk az elmúlt években egyre inkább elkötelezte magát ebbe az irányba, legyen szó a Közel-Keleten élő keresztyének megsegítéséről vagy éppen más egyházkerületek hasonló projektjéről. Az elköteleződésünk mélyen biblikus: a Krisztus testéhez való tartozásról és ezáltal az összetartozásról tanúskodik. Testvéreink élnek nemcsak Debrecenben vagy a Kárpát-medencében, hanem szerte a világban – így Indiában is – akiket imádságban és szeretetben hordozunk és a szükségben támogatni szeretnénk. Isten áldása kísérje a krisztusi szeretetben gyökerező kezdeményezést!

Iszlai Endre