Rendszerüzenet

Iránytű - A mindennapi igeolvasás segítője (Máté evangéliuma)

Iránytű – A mindennapi igeolvasás segítője

Máté evangéliuma – Boldogmondások (Mt 5,1-12)

A Református Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala szerint Máté evangéliumát olvassuk végig az előttünk álló hónapokban. A 2022-es esztendő első vasárnapján a jézusi boldogmondások kerültek figyelmünk középpontjába. Ennek tovább gondolására ajánljuk Fekete Károly 2021. december 18-án elhangzott igehirdetésének részletét, amelyet a 2Pt 1,2-11 alapján mondott, és összekapcsolta a péteri levélben felsorolt erényeket a boldogmondásokkal.


Alapige: „Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8 Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.  És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.” (2Pt 1,5-11)

 
„Nyolc erény, amit Máté evangélista boldogmondásba foglalt és beazonosítható mindegyik, rímelnek egymásra:
 
A hitet láthatóvá tevők olyanok, mint a mennyországig jutó lelki szegények.
 
Az igaz emberségűek melléállása eléri, hogy a sírók megvigasztalódjanak.
 
A hittel átitatott igaz ismeret és tudás teheti az embert a föld szelíd örökösévé.
 
Az önuralom nyugalmával kell megelégíteni az igazságra éhezők és szomjazók türelmetlenségét, kíváncsi izgatottságát.
 
A kitartó állhatatosság irgalmasságot nyújt az irgalmasoknak.
 
A kegyesség Istent meglátó tiszta szívűekké formál.
 
A testvéri szeretet hozza elő Isten békét teremtő gyermekeit.
 
A minden ember iránti szeretet mennyeien öleli magába az igazságért üldözötteket.
 
A nyolc erény Jézus Krisztus karakteres arcvonásait őrzi. Láthatóvá, testté akar lenni ma is mind a nyolc! Nem torzó, nem hamis vonások kellenek ma. Ez a világ sóvárogva várja a Krisztus-arcú keresztyéneket!”
 
Fekete Károly