Rendszerüzenet
2021. december 25.

Fekete Károly tiszántúli püspök karácsonyi üzenete - Napkeleti bölcsek a célnál

A napkeleti bölcsek célba érését Máté evangélista így örökítette meg:

„Miután meghallgatták /Heródest/ a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek abba a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.” (Mt 2,9-11a)

Messziről indultak ezek a bölcsek! Távol voltak fizikailag, hiszen többszáz kilométerre volt Betlehem a hazájuktól. Távol voltak szellemileg, mert más volt a világról, vallásról, tudományról, az életről való felfogásuk. Távol voltak lelkileg is, mert nekik nem voltak csodálatos ígéreteik, mint a választott nép fiainak. Ennek ellenére, azon az úton találjuk őket, amelyik Jézushoz vezet. Csoda ez az elindulás! Látni és tudni vágyó, nyugtalan szívű emberek ők, akik nem elégszenek meg csupán a jel-csillaggal. Tudakozódnak is. Ég a vágy a szívükben a teljesség iránt. Igazságkeresők, de még inkább Istenkeresők: a vándorlás fáradalmával, de a lelkiismeret tisztaságával. A bölcsek maguk mondják el közeledésük állomásait:

láttuk az Ő csillagát, eljöttünk, imádjuk Őt. Meglátni — mozdulni — imádni: ma is ez kell az Isten útján való járáshoz, a vele való „csúcstalálkozóhoz”, a rátaláláshoz: felismerni – elindulni – hódolni. Isten a legborúsabb körülmények között is ad világosságot, isteni inspirációt, mennyei fényt, amely kiutat mutat a hétköznapi élet fogságából, taposómalmából és anyagelvű földhözragadtságából.

Mutat egy magasabb rendű, tartalmasabb, isteni életre vivő utat. A bölcsek nem egymással versenyeztek; nem a rekordok könyvébe akartak bekerülni a csillagkövetés versenyszámban, hanem együtt akartak célba érni, közösen akarták megtalálni az isteni gyermeket. Az is jellegzetes, hogy ezek a bölcsek lényeglátók voltak, akik a jelentéktelen külső alatt felismerték az értéket, az egyszerűségben a hatalmat, a gyermekben a Királyok Királyát. Azt példázzák ők hárman, hogy lehet nagyon messziről is indulni a megszületett Megváltóhoz. Nem kell megrémülnünk a kétezer év távolságától sem. Mindenki így kezdte. Mindenki távolról indul Krisztus felé. Az Isten utáni vágy ereje képes áthidalni, leküzdeni ennek a távnak a messziségét. Ez a hajtóerő vitte a bölcseket. Csodálatos az, ahogy Isten indíttatást ad és útra késztet! Megláttat és megéreztet valamit, ami túlmutat önmagán és nem tud az ember békén maradni, amíg utána nem jár annak, hogy mi, illetve ki érintette meg. Ilyenkor megfordul a gondolat és az élet, és nemcsak számítgatni kezd el az okos, hanem elkezd az ember számolni is az Istennel. Ez a megtérés még ahhoz is erőt ad, hogy az ember elébe menjen az Istennek. Lehet egészen messziről indulni és el lehet jutni Krisztusig, ha az életünkben megmutatkozó jeleket meg tudjuk látni, komolyan tudjuk venni, és azok nyomán el merünk indulni Isten felé. Jó utat Karácsony szent Ünnepén és jó utat a 2022-es esztendőben!

Fekete Károly
püspök