Rendszerüzenet
2021. december 26.

Átvisz - imádságok óévből újévbe

Nehéz az ünnep. Vagy azért, mert túl gyorsan telik, vagy mert túl lassan. Nem volt egyszerű az idei év sem. Határhelyzet. Éppen ezért dec. 27-e és jan. 2-a között imádság-sorozatot indítunk. Arra az Istenre tekinthetünk együtt, aki így szól: „én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézs 46,4-5)

Érzékény, nehéz témákat, élethelyzeteket fogunk érinteni: Az imádságokat, amelyeket olvasni fogunk, egytől-egyik érintettek fogalmazzák meg: Istenek elmondott gondolataikat, érzéseiket, kéréseiket öntik szavakba. 

 1 - Gyermekre vágyók imája

Uram, neked is van fiad.
Tudom, hogy el kellett engedned,
Tudom ,hogy nyomorban született,
Tudom, hogy nevelőszülőkhöz adtad,
Tudom, hogy te fogtad kezét az ácspadon,
Tudom, hogy büszkén felszegted fejed, mikor a tömeg éljenezte,
Tudom, hogy ökölbe szorult a kezed, mikor elárulták,
Tudom, hogy neked is megszakadt a szíved, mikor átszegezték,
Tudom, hogy száz angyalnak kellett visszafognia,
amikor téged hívott, és neked el kellett fordítanod a fejed,
Tudom, hogy mikor visszatért hozzád,
Csak akkor érezted újra egésznek magad.
Nem tudom, mit jelent szülőnek lenni.
De akarom.
Az egészet.
Uram, neked is fiad.
Mi mást mondhatnék?
2 - A nélkülözők imája


Drága mennyei Atyám, mennynek és földnek Királya!

Most leborulok eléd és eléd hozok, Uram minden roma és nem roma embert,
akinek a te kegyelmedre, a te szeretetedre van szükségük!
Hisz tudjuk, e világbab mennyi éhezés és szenvedés van.
Kérlek, te adj, Uram reményt, gyógyulást és táplálékot,
te ad meg azt, amire mi emberek képtelenek vagyunk.
Mutass utat minden embernek hogy mit és hogy kéne cselekedjünk.
Te nem így teremtettél, hogy éhezés és gyűlölet legyen,
te egy szeretet világot adtál, ahol nincs éhezés.
Nyisd meg emberek szívét, akik tehetik, segítsenek, hisz adni jó,
hisz te mennyi mindent adtál nekünk, mikor meg sem érdemeljük.
Mutasd meg, hogy a szeretet nem három napig tart.
Hallgasd meg könyörgésem, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Hálás vagyok, hogy megismerhettelek, és a gyermeked lehetek, mert minden nap meg élhetem a csodáidat és érezhetem a jelenléted.3 - Függőséggel küzdők imája

Én Istenem, függő lettem, nem vitás, de tagadom. Minden nap csak küzdők, hogy letegyem, de hiába teszek érte meg mindent a szer a vége. Nem vagyok egyedül, mert sok társam van, boldogtalanságban füvezünk. Sokszor megígérjük, hogy letesszük, de az élet nehézségei és fájdalmai mindig abba a hajóba visz minket vissza és ott együtt evezzünk. Mindig elindulunk, és csak megyünk, így tévedtünk Jézus Krisztus házába, és így kaptuk a reménynek erősségét, hogy az Isten a kezünket fogja, hogy véd minket és mellettünk van mindenkor. A szer a pillanatnyi jó érzést adja, de tudjuk, hogy Jézus szeretete velünk van az életben és halál után is.
Megteszünk bármit, de sajnos a gyenge pillanatokban újra a szer lesz a vége. Mindannyiunknak fáj minden egyes nap, amit át kell élnünk, de erőt ad az Istenünk, hogy átvészeljük az élet és a sors fájdalmait. Ezért fordulunk Hozzád minden nap és reménykedünk abban, hogy megerősítesz, hogy a szert le tudjuk tenni általad. Kérünk, segíts nekünk ebben Urunk. Ámen.
4 - Gyászolók imája

Szerető Mennyei Édesatyánk!

Hálát adunk az életért , mert mindent olyan szépnek és jónak teremtettél, hálát adunk a nekünk adott évekért.

Megvalljuk, hogy mulandóságunk miatt mégis sok fájdalom is van az életünkben. Nehéz a szívünk , amikor el kell búcsúznunk szeretteinktől. Nehéz elválnunk azoktól akikkel oly sok szeretetszál fűzött össze földi életünk során. Különösen nehéz volt az ünnep most nélkülük, üresen maradt a helyük a templomban és a családi asztalnál.
Adj megtisztult drága emlékezést nekünk. Nem úgy akarunk gyászolni, hogy elvesztettük őket, hanem hálásak vagyunk, hogy kaptuk őket.
Urunk, ismered könnyeinket, bánatunkat, jó nekünk előtted elsírni azokat, hiszen te megérted fájó érzéseinket. Gyakran nyugtalan a lelkünk, kérünk te adj vigasztalást.
Erősítsd a mi hitünket, hogy teljes szívvel vallhassuk: mind életünkben mind halálunkban a tieid vagyunk, te tartod kezedben sorsunkat. Adj élő reménységet hogy Jézus Krisztus érettünk vállalt halála által örök életünk van, feltámadásával utat nyitott számunkra is az ő országába. Add a te békességedet lelkünkbe és szeretetedet szívünkbe.
Jézus nevében kérünk hallgass meg minket:
Ámen.5 - Otthontalanok imája

Mi Istenünk!

Ki vagy nekünk, a Te kegyelmedből még élhetünk, mert megtaláltál minket és hitet ébresztettél bennünk. Ezáltal már nem vagyunk fedél nélküliek, csak szegények. Hisszük, hogy minden nap velünk vagy és óvsz minket a bánattól és a szomorúságtól. Mindnyájunknak fájdalmas minden nap, sok mindent átélünk, de az erőd ad nekünk bizakodást és reményt, hogy ne adjuk fel, mert általa utat mutatsz nekünk, ahogy idevezettél a Reménysugárba bennünket.

Köszönjük azt a kegyelmet és szeretetet, hogy láthatjuk minden nap egymást. Hálát adunk az életünkért, hogy még élünk. Még itt vagyunk a házadban és esszük, amit általad kapunk és tudjuk, hogy a Te kegyelmedből van. Vétkeztünk és éreztük súlyát az életünkben, de nem azért lettünk fedél nélküliek, mert megtagadtunk. Saját hibáinknak a következményét vállaltuk és ezért köszönjük, hogy még közösséget vállalsz velünk. Adj még testi-lelki erőt, hogy legyen erőnk élnünk és visszavárnunk Téged. Így mindnyájunk szívében áldott legyen a Neved mindörökkön örökké. Ámen.
6 - A magányos ember imája


Drága Úr Jézus!
Ma is hiányérzettel ébredtem, úgy vágyok a családom után!
S közben hálát adok Neked, hogy átsegítettél az ünnepeken, pedig annyira féltem az egyedülléttől.
Köszönöm a telefonhívásokat, a rádiós istentiszteleteket, és a jó riportokat.
Olyan öröm számomra, hogy tudom, tudhatom: a Karácsony után is van reménység, hiszen azért született az Úr Jézus, hogy legyen Húsvétunk is!
Igen Uram hálát adok azért is, hogy a mi életünkben, az én életemben is Te már tudod, mi történik a jelen után, hogy mit hoz az új esztendő.
Mégis küzdök a kérdéssel: Uram, most itt vagyok, de hogyan tovább? Te már tudod!
Bízom Benned, hogy ez a jelen állapot sem hiábavaló.
Tudom, a te utaid és gondolataid nem a mieink - kérlek taníts ebben a hitben elfogadni a jelent.
S kérlek - Te vigyél tovább a holnapban is. Áldani akarlak Atyám!
Ámen7 - Orvos imája


Hatalmas Uram!

Hozzád fordulok gyenge emberként az erős Istenhez.
Te arra választottál ki, hogy mások segítője, mások gyógyítója legyek.
Alázattal elismerem, hogy Te vagy az áldott orvos, a te kezedben van az élet és a halál, de hiszem, hogy a Te terved az élet, a gyógyulás, amely megvalósulásában engem is használni akarsz.
Az elmúlt évben sokszor éreztem gyengeségemet, erőtlenségemet, hiányosságaimat, türelmetlenségemet gyógyító hivatásomban, de érezhettem azt is, hogy a Te erőd, szereteted átvisz saját hiányosságaim szakadékán.
Nem tudom, mi vár rám a következő évben, de szeretnék a Te erőd által megerősödni, szeretném továbbra is az életet szolgálni és a gyógyításban eszközzé lenni. Uram, légy ebben segítségemre és hallgass meg Jézus érdeméért!
Ámen.