Rendszerüzenet
2021. november 23.

Ajtó az Isten Országára – Ünnepi óvodaátadó istentisztelet Túrkevén

Felnőttként is szívesen járnék ide – nem egyszer hangzott el a mondat közöttünk, a frissen átadott túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda új, óvodai épületének megtekintésekor. Gondosan megálmodott udvar és kert, bent óriáscsúszda, a falon színes ajtók, a foglalkoztató szobák mellett sószoba, az ablakok árnyjátéka mosolygó arcot fest a teremre. A falon jól olvasható a jézusi kijelentés: „Én vagyok az ajtó.” (Jn 10,9)

2021. november 21-én került sor az épület átadására és a hálaadó ünnepi istentiszteletre. Az Országos Óvodaprogram keretein belül a Tiszántúli Református Egyházkerületben huszonhárom új óvoda épülhet fel, újulhat meg, ezek egyike a túrkevei református közösség intézménye, és írhatom: öröme. Régóta szívügyüknek érzik a gyermekek oktatását és hitre nevelését. A városban már az 1500-as évek második felében volt református iskola. Óvoda 2011 óta működik, amelynek önkormányzati épületét hamar kinőtte a közösség. Az új óvoda épületének átadása meghatározó pillanat a túrkevei reformátusok számára. A gyermekközpontú, környezet- és egészségtudatos épület falai Petri Zoltán építészmérnök munkáját dicsérik.

A hálaadó ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Főtiszteletű dr. Fekete Károly végezte az óvoda falán is olvasható igevers alapján, amelyben Jézus önmagáról kijelenti: „Én vagyok az ajtó.” (Jn 10,9) Az igevers képi világának felfejtése hozta közel a hallgatósághoz az üzenet valóságát: a régi állattartásban nem voltak mai értelembe vett ajtók, a karámon csak egy nyílás volt. A pásztor mindent látott, egyenként vizsgálta meg és törődött a juhaival. A pásztor volt önmaga a karám élő ajtaja. Fekete Károly elmondta, hogy az egyik legnagyobb küldetése az intézménynek, hogy az óvoda ajtaja az Atyához való út lehessen a gyermekek és szüleik életére nézve.

Zárásképpen hangsúlyt fektetett az igeszakasz második felére: „....én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek” (Jn 10,10), és kiemelte: valóban igaz a mondás, hogy akinek Jézusa van, mindene van. Akinek Jézusa van, még a legszűkebb esztendőben is él, szívének ajtaja nyitva van az Atya felé. Annak mindig elég, amije van, és még másnak is jut belőle! Fekete Károly kifejezte a reménységet, hogy a túrkevei óvoda valóban Isten országára nyithat ajtót napról-napra.

Az ünnepségen a megjelenteket többen is köszöntötték, köztük dr. Fürjes Zoltán, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő.

Az istentiszteleten került sor a Nagykunsági Református Egyházmegye Pedagógiai Díjának átadására, amelyet Dinya Józsefné Debreceni Katalinnak ítéltek oda az intézményben végzett hűséges és elhivatott munkájáért, szolgálatáért. A díjat Nagytiszteletű Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese adta át.

Végezetül a gyülekezet vezető lelkésze, Nagytiszteletű Kereszti Roland egy-egy történettel, pásztori odafordulással megköszönte mindazoknak a kitartó, lelkes és elhivatott munkáját, akik az elmúlt években idejüket és erejüket nem kímélve adták magukat ahhoz, hogy a túrkeveiek álma megvalósulhasson.

Bogyó Zsófia

Fotók: Zelenka Attila