Rendszerüzenet
2021. november 12.

Ének-zene tanár - karnagy állás

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet ének-zene tanár-karnagy állásra.

 

A foglakoztatás jellege: teljes munkaidőre szóló munkaviszony.

A jogviszony időtartama: határozott idejű, egy évre szól. Az alkalmazás meghosszabbítható, illetve határozatlan idejűre módosítható.

Jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.

Főbb munkaköri feladatok:

–    a gimnáziumi ének- zene és egyháziének-órák ellátása;

–    karvezetőként bekapcsolódás a Kollégiumi Kántus munkájába.

Alkalmazási feltételek: 

–    gimnáziumi énektanári és karvezetői állás betöltésére jogosító egyetemi végzettség;

–    megfelelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek (büntetlen előéletű; nem áll büntetőeljárás hatálya alatt; nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképes, személye vonatkozásában egyéb kizáró ok nem merül fel)

Munkabér, juttatások:

–    munkabér a hatályban lévő pedagógus bértábla szerint;

–    egyéb rendszeres juttatások: kafetéria

–    indokolt esetben szolgálati lakás lehetősége

Benyújtandó dokumentumok:

–    végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;

–    fényképes szakmai önéletrajz;

–    motivációs levél;

  • lelkipásztori ajánlás;

–    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

–    nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja:  2022. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28. 

A pályáztató fenntarja a jogot a pályázat érvénytelennek nyilvánítására.

A pályázatot az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni:

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató, 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónál az 52/ 614-896 telefonon vagy a refi@drkg.hu e-mail címen.