Rendszerüzenet
2021. október 26.

Elhunyt id. Csoma Zoltán

A nyugalmazott lelkipásztor 83 éves korában, október 5-én adta vissza lelkét teremtőjének.

Csoma Zoltán 1938. július 19-én született Újfehértón. Itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában bejáró diákként tanult és itt is érettségizett. Egy év kihagyása után a Debreceni Református Theologiai Akadémián tanult tovább és itt szerzett lelkipásztori diplomát. A segédlelkészi év első felét Kabán töltötte. Innen Szamostatárfalvára került, ahol a gyülekezet megválasztotta lelkipásztorának. Itt 1963-1971-ig szolgált. Közben házasságot kötött 1965-ben Szabó Klára körzeti ápolónővel, akivel haláláig, 56 éven keresztül éltek boldog házasságban.

Itt született meg 1966-ban első gyermekük, Zoltán fiuk. 1971-1975-ig a csengerújfalui gyülekezetben szolgált. Innen a család átkerült 1975-ben Nyírbogátra, ahol 2010-ig, nyugdíjba meneteléig szolgált. Itt született meg második gyermeke, Eszter 1977-ben. Nyugdíjazását követően a nyugdíjas évekre elkészített hajlékba költözött feleségével Hajdúhadházra. Nyugdíjasként is sokat szolgált a Debrecen-Széchenyi kerti, a nyírkátai, a bátorligeti és a bocskaikerti gyülekezetekben.

Temetése a Debreceni Köztemető 1. számú ravatalozójából lesz október 29-én 11 órakor. A vigasztalás evangéliumát Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke fogja hirdetni. Akik szeretnének részt venni a szertartáson, azokat szeretettel várja a gyászoló család!