Rendszerüzenet
2021. október 25.

Lelkészszentelő ünnepi istentisztelet

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk október 30-án, szombaton 14 órától a Debreceni Református Nagytemplomban tartandó ünnepi, lelkészszentelő istentiszteletre!

ISTENTISZTELETI REND


1. Bevonulás (elnökség, esperesek, szentelendők)
2. Orgona
3. Apostoli köszöntés - Püski Lajos főjegyző
4. Fennálló ének:138,1 „Dicsér téged teljes szívem…”
5. Főének: 134,1-3 „Úrnak szolgái mindnyájan…”
6. Fohász a szentelendőkért - Bakó Éva
7. Igehirdetés - Püski Lajos főjegyző
8. A felszentelendők bemutatása - Püski Lajos főjegyző
9. Felhívás eskütételre - Püski Lajos főjegyző
10. Felszentelendők eskütétele - Püski Lajos főjegyző
11. Felszentelendők megáldása - Püski Lajos főjegyző
12. Ének, 370, 1. „Jövel Szentlélek Úr Isten…”
13. Imádság - Püski Lajos főjegyző
14. Kézrátétel
15. Kézfogás, és emléklap átvétele
- Püski Lajos főjegyző, Molnár János főgondnok
A gyülekezet ülve énekli a 135. zsoltár 1. és 8. versét. Éneklés alatt a felszenteltek az Egyházkerület Elnöksége elé járulnak kézfogásra és átveszik az emléklapot.
16. A felszentelt lelkészek kiküldése - Püski Lajos főjegyző
17. A felszentelt lelkészek megerősítése - Molnár János főgondnok
18. A felszentelt lelkészek nevében imádkozik - Püski Gábor
19. Úri imádság - Püski Lajos főjegyző
20. Hálaáldozatra felhívás - Püski Lajos főjegyző
21. Záró ének: 90,9 „Szolgáidon láttassad dolgaidat…”
22. Himnusz
23. A Közgyűlés bezárása - Püski Lajos főjegyző
24. Áldás
25. Az elnökség, esperesek, felszenteltek kivonulása

AZ EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉSEN
FELSZENTELENDŐ LELKÉSZEK NÉVSORA

Bakó Éva
Bálegáné Laczkó Tímea
Birinyi Lilla
Bogya-Kis Annamária
Bohus Csaba
Csernák Béla
Csonka József
Damásdi Péter
Ésik Ádám János
Ésik-Balogh Gabriella
Feketéné Paulusz Anikó
Filepné Lukács Brigitta Anita
Gonda Viktor
Gyatyel-Horváth Eszter
Hájas István
Hájas-Gáspár Orsolya
Halász Angéla Magdolna
Jánk Alexandra
Kálmánné Szilvási Beáta
Kicska László Miklós
Kicskáné Tomucza Renáta
Kocsis Ádám
Koós Ádám
Kovács Imre
Kuruczné Rezes Melinda Anikó
Lakatos Tamás
László Patrícia
Mércse Tímea Tünde
Molnárfi Mátyás Tamás
Nagy István
Nagy Norbert Adrián
Nagy Viktor
Nemes Vitold József
Ősz Máté
Pallay Zsófia
Pocsai-Fekete Tünde
Püski Gábor
Rácz Gábor
Simon Mátyás
Simon Norbert
Simon Zita
Szabó-Pap Szidónia
Szendrey Dávid
Szendrey-Illés Nikolett
Takács-Szilágyi Tímea
Turucz Annamária Imola
Vajas Petra Eszter

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”
(4Móz 6,24-26)

Az alkalmon az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező.

Ünnepi istentiszteletünk perselypénzével a Dél-indai Protestáns Egyház Északi Karnatakai Egyházkerületét támogatjuk.

Facebook-esemény