Rendszerüzenet
2021. október 25.

Megjelent a Református Tiszántúl 2021/3 száma

A lapszám az Imádság témaköréhez kapcsolódik. Debrecenben megvásárolható a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, illetve tiszántúli gyülekezetekben. 

 Tartalomjegyzék

1 | Fazakas Gergely Tamás | ELŐSZÓ

„Uram, taníts minket imádkozni”

2 | Németh Áron | IGEI GONDOLATOK

Dáviddal térdre ereszkedve

4 | Derencsényi István | EGYHÁZVEZETŐI SZOLGÁLATOKRÓL

 „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr”

KÖZELÍTÉSEK AZ IMÁDSÁGHOZ

8 | Fekete Károly: Imádkozom – tehát vagyok

Gondolatok az imádság jelentőségéről

11 | Kis Klára: A gyülekezeti imádság

12 | Tóth János: Imádságos felelősség a presbiteri szolgálatban

Az imádság mint lelki immunerősítő és „szolgálati fegyver”

14 | Pusztai Gabriella: Imádkozó fiatalok társadalomtudományi megközelítésben

IMÁDSÁGGYAKORLATOK

16 | Somogyi László: Imaközösség – miért?

18 | Sipos Brigitta: Böjti ima

20 | Csinády Melinda: Iskolai imaséta – járvány idején

21 | Kovács Tibor: Presbiteri imaséta

22 | Kertiné Rózsa Anikó: Egymás terhét hordozzuk

Egy online imaközösség tapasztalatai

SZEMÉLYES IMAÉLETEM

24 | Kállai Imre: Az Úr válaszol

25 | Nagyné Szücs Andrea: Lélegzetvétel

26 | Székely Zsolt: „Amivé lettem, az imádkozás által lettem”

27 | Bertha Zoltán: Szövetségmegújító ima

28 | Bereczki Lajosné Marika: „Aki a Felséges rejtekében lakik”

Imaliturgia kórházi betegágyon

IMÁDSÁGTÖRTÉNET

30 | Imre Mihály: 400 éves Szenci Molnár Albert imádságoskönyve

„Mert ha ki szentül akar élni, halni, Annac gyakran menybe kell kiáltani.”

32 | Győri L. János: Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok

Híd a régi és az újabb magyar református kegyesség között

KIÁLLÍTÁSOK

34 | Kustár Gábor: Közelebb a titokhoz

Gondolatok a debreceni MODEM Evangélium 21 kiállításáról

36 | Oláh Róbert: Évszázadok bibliái Erdős Károly gyűjteményéből

RECENZIÓ

38 | Király Anna: 1831-es koleraimádságok a 2020-as koronavírus idején

40 | Kovács Gergely: Jó kedvvel, bőséggel!

44 | Gaál Botondné Czeglédy Mária | NEKROLÓG

Elhunyt Szécsi Andrásné Szécsi Emma

53 | AKTUALITÁSOK