Rendszerüzenet
2021. október 12.

Hálaadó istentisztelet az Álmosdi Református Egyházközségben

Több mint százötven ember sereglett egybe hálát adni Álmosdon az elmúlt öt év eseményeiért. Fekete Károly püspök úr a 90. Zsoltár 16-17. versei alapján hirdette az igét: „Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!”

Hadházi Tamás esperes úr igei köszöntője után elmondta, hogy ő az egyházlátogatások alkalmával már többször is megfordult az álmosdi gyülekezetben, és alkalomról alkalomra látta a fejlődést, a pozitív irányú változásokat. A folytatásra pedig kívánta Isten áldását, kitartást és sikeres munkálkodást.

Istennek hála, programokban és eredményekben bővelkedtek az elmúlt esztendők. Sok ember összefogásával és támogatásával valósulhatott meg az a 43 tételnyi kisebb-nagyobb esemény, melyről részletesen hallhattunk a gondnoki beszámolóban. Ehhez azonban több mint 100 lelkes ember kétkezi munkájára, anyagi támogatására és különféle felajánlására volt szükség. A hálaadás főtétele a 2018-ban pályázati pénzből megvalósult templom- és kőfalfelújítás volt, valamint a templom környezetében 1500 m2-en elvégzett térkövezés.

A rengeteg támogató közül 7 személyt nevesítve is köszöntött a gyülekezet elnöksége. Legelsőként Fórián Gyula képviselőnek mondtak köszönetet, aki az elmúlt években a legnagyobb értékben végzett ingyenes munkálatokat az egyháznál, és ő ajánlotta fel a gyülekezet számára a díszkutat, előtetőt és egy kisebb játszóteret is. A sorban következett Nagy Sándor György presbiter, aki az elmúlt több mint 15 évben egyetlen munkavégzésnél sem hiányzott, és fiatalokat megszégyenítő módon vette ki részét kora reggeltől késő estig a fizikai munkákból. Köszönetet mondtak a katolikus vallású Markovits fivéreknek, akik mindig nagy szeretettel fordulnak a helyi református felekezet felé, programok lebonyolításában, kirándulások megszervezésében sokszor és sokféleképpen segítettek. Markovits László és Markovits Zsolt aktívan segédkeztek ünnepségeink sikeres levezénylésében, és nem utolsósorban a templom padfűtésének kivitelezését is anyagilag komoly összeggel támogatták. Külön köszönetet mondtak Bárdos János és Veres Zsolt festőknek, akik önként vállalták a parókia és közösségi ház teljes festését, valamint a kőfalkerítés kijavítását és rendbehozatalát, mindezeket teljesen ingyenesen. Ezenfelül köszönet illette a Debreceni Református Egyházmegyét, és az Álmosdi Önkormányzatot is, akik szintén anyagi hozzájárulással támogatták a gyülekezet projektjeit.

Buzás Árpád lelkipásztor külön köszönetet mondott Diószegi Béláné főgondnoknak és Dandé Edit presbiternek, akik 15 éve hűséges szolgatársai a gyülekezet életében, és kiváló munkatársai a több mint 12 éve működő nappali ellátásban.

A lelkipásztor nagyon sok mindenért hálás a jó Istennek, de ami a legboldogabbá tette őt az elmúlt években, az a családja. Egy lelkipásztor életében nagyon meghatározó a biztos háttér, amit szerető és megértő feleségében, és három csodálatos gyermekében maximálisan megkapott.

Tóth Sándor polgármester, Jaczkó Dániel helyi görögkatolikus parókus és Papp Gyula ny. ezredes is kifejezték örömüket az elmúlt évek gyümölcsöző együttmunkálkodásaiért, melynek során kölcsönösen látogatták és segítették egymás programjait az Álmosdi Református Egyházközséggel és Intézményével. Bíznak abban, hogy a jövőben is közösen szervezik meg egyházi és világi ünnepségeiket, és összefogással mutatnak jó példát a faluban élő embereknek.

Jóleső érzés volt látni az ünnepségen az örömünkben osztozó szomszédos bagaméri és kokadi gyülekezeteket, valamint a hegyközszentmiklósi testvérgyülekezet tagjait.

A gyülekezet nevében Diószegi Béláné főgondnok hálás szívvel megköszönte a 15 éve Álmosdon szolgáló Buzás Árpád tiszteletes úrnak a lelkipásztori, lelkigondozói, hitoktatói, programszervezői, felújításvezetői munkásságát. Isten áldását kérte életére, szolgálatára és családjára. A gyülekezet szeretné, ha a következő 15 évben is Álmosdon szolgálna.

A 15 órakor kezdődő hálaadó ünnepség szeretetvendégséggel zárult, mely jóhangulatú beszélgetéssel este 20 óra után ért véget.