Rendszerüzenet
2021. október 09.

Gyermekek hangja hirdesse - Áldott a Jézus szent neve

Kettős ünnepre került sor október 9-én, szombaton délelőtt a balmazújvárosi református templomban: hálát adtak a templom külső felújításáért és az óvoda új épületéért.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a Mt 21, 8-10. és 15-16. versei alapján. „Ez a jelenet: amikor az új óvoda épületéhez a templomból indulunk át, sok tanulságot hordoz” – szólt prédikációjában. „Mi is megkérdezhetjük magunktól, mit hall tőlünk a gyermekünk. A gyerekszáj leleplező őszintesége… Ki kell mondani – nekünk szülőknek, nagyszülőknek, tanítóknak – a jó mondatokat, a bölcs szavakat, ilyen a hozsánna is. A kifejezés először segítségkérés, esedezés volt, majd dicsőítés, a Messiás-várás örömhíre. „Légy üdvösségünk!” Jézusra nézve mindkét érzés igaz lehet: a segítségkérés és a dicsőítés is” – emelte ki.

„Hozsánna Dávid Fiának! – a gyermekek hangja hirdeti ezt, és Jézus elfogadja a gyermekeknek ezt a bizonyságtételét. (…) A gyermek mindent megérez. Csak az őszinte, igaz válasz a megfelelő számára. A helyes válaszokat nekünk kell megadni, hogy jó mintákat tudjunk adni, legyen erőnk a szeretetteljes, bölcs válaszokhoz” – szólt az ünneplő gyülekezethez Fekete Károly püspök úr.

Ezt követőn Balogh Mihály, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a jelenlévőket. „ A templom Isten háza. Nem Istennek van szüksége egy házra, hanem az embereknek, nekünk van szükségünk egy felszentelt helyre, ahol találkozhatunk az élő Istennel. A templom azt a célt szolgálja, hogy az Istennel rendszeresen és ünnepélyesen találkozhassunk. Ugyanakkor a gyülekezetnek az ereje nem a templom falaiban, hanem a test tagjaiban van: a testetek a benneteket lévő Szentlélek temploma” – emelte ki, majd néhány mondatban bemutatta a templom külső felújításának történetét. A renoválás a Tiszántúl templomépítési program keretében, Magyarország Kormányának támogatásával, mintegy kilencven millió forintból valósult meg. A templomtoronytól egészen a lábazatig végezték a felújítási munkálatokat, amelyek 2020 végén fejeződtek be.

Őz Lajos hajdúvidéki esperes a hálaadás és a harmónia szavakat emelte ki: „Hálaadás, hogy itt lehetünk, és hálát adhatunk a megújulásért és a jövőért. Amikor évtizedekkel ezelőtt voltam itt ifjú lelkészként, már akkor a harmónia sugárzott a közösségből, a templomtérből. Megélhettem és megtapasztalhattam, milyen az, amikor harmónia van a gyülekezet és a város között, a lelkipásztorok között. Milyen csodás, hogy megélhetjük, hogy nemzedékek jönnek e házba!” – zárta szavait.

Az óvoda bővítésének részleteit Szabadi Árpád nyugalmazott esperes tárta a jelenlévők elé. Az Országos Óvoda Program keretében elkészülhetett az óvoda új épületszárnya. A kétszintes épület két csoportszobával, tornateremmel, kiszolgáló helyiségekkel és játszóudvarral mintegy 226 millió forintos támogatásból épült fel.

Ezt követően köszöntötték azokat a munkatársakat, kollégákat, aki nélkül a felújítási és fejlesztési munkák nem valósulhattak volna meg, majd a gyülekezet átvonult a Dózsa György utcai épülethez, ahol ünnepélyes szalagátvágásra került sor, és megtekintették az intézményt, ahol szeretetvendégség várta őket.

Szöveg és fotó: Szirák Sára