Rendszerüzenet
2021. október 03.

Isten országára tekinteni - Beszterczey András ünnepi beiktatása a Nagytemplomi Református Gyülekezetben

Október első vasárnapján ünnepi istentisztelet és közgyűlés keretében iktatták be Beszterczey Andrást a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztorává. Az elmúlt év végén, több mint harminc évnyi Nagytemplomi szolgálat után vonult nyugdíjba Vad Zsigmond, így megüresedett egy lelkipásztori állás a gyülekezetben.

Október 3-án a 15 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten igét hirdetett dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az Lk 9, 62 alapján. „A nagy múltú debreceni gyülekezet új lelkipásztorának beiktatásakor ebben az igében nagy hangsúlyt kap az óvás a múltra való visszatekintéstől. A Nagytemplom nemzeti emlékhely, szimbolikus, ikonikus kárpát-medencei épület és gyülekezet. Van mire emlékezni. Talán ne tekintsünk ezekre? Az ige nem ezt az üzeni: nem történelem-ellenes, nem a múlt elvetését hirdeti. Nem lebeszélés a körültekintés jelentőségéről. Nem a felmérés, az összegzés elsikkasztása a célja. A valóság felfedezéséről van szó. Úgy lesz ebből útravaló, hogy a tanítványok céltudatosságára tanít. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és előre tekint az Isten országára, az alkalmas a Krisztus követésére. Meg kell fogni az ekét, meg kell ragadni a munkaeszközt. Nem felszíni lavírozásra való, hanem teljes súllyal kell ránehezedni. Az Isten országára tekintő szolgálattevő keményen dolgozik, teljesíti a feladatát. Ez az az ősi eszköz, amely sokunk dédapjának ott volt a portáján. (…) A keretek és a lényeg viszonya számunkra is a legfontosabb kérdés. A katedrális méret mellett nem szabad eltörpülnie az evangéliumi lelkületnek. ” – mondta prédikációjában.

A beiktatás szolgálatát Hadházi Tamás, a Debreceni Református Egyházmegye esperese végezte. Bemutatta Beszterczey András életútját: 1971. augusztus 8-án született Berettyóújfaluban. Édesapja lelkipásztor, édesanyja tanító volt. A teológián 1996-ban kapta meg lelkészi oklevelét. Szolgált Kuncsorbán, Túrkevén, Gyulán és Mezőtúron is, oktató-nevelői, vallástanári munkát is végzett. 2004-től részt vett a mezőtúri református idősek otthonának szakmai előkészítésében, majd az intézmény vezetője lett. 2007 nyarán családjával Budapestre költöztek, s a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon igazgatója lett, 2014-től 2020-ig az MRE Diakóniai Irodájának vezetője. Felesége Kustár Ágnes, négy fiúgyermekük van: András, Ádám, Dávid és Tamás. Többgenerációs lelkészcsaládból származik: együtt nőtt fel a gyülekezetekkel, ahol nagyszülei, szülei szolgáltak. A Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség presbitériuma Beszterczey András bemutatkozó szolgálata után úgy határozott, hogy meghívja a lelkészi állás betöltésére a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodájának akkori vezetőjét. A lelkészválasztást a járványhelyzet alakulása miatt kétszer is el kellett halasztani, de 2021. május 9-én megtarthatta lelkészválasztói istentiszteletét és közgyűlését az egyházközség, amikor ellenszavazat nélkül választották meg új lelkipásztorukat.

A beiktatás szolgálatát követően az új palástot Ember Sándor főgondok, Tárczyné Mányi Sarolta és Juhász László gondokok adták át Beszterczey Andrásnak, majd további életére, szolgálatára áldást kértek a lelkipásztor szolgatársak, és énekszóval a gyülekezet kórusa is.

Beszterczey András válaszprédikációjában a 2 Tim 3, 13-15 alapján hirdette Isten igéjét. „Ez az ige szó szerint végigkísérte életemet, gyermekkoromat, konfirmációmat, tanulmányaimat, lelkészi szolgálatomat. Ez az ige olykor biztatásként hangzott, olykor áldásként vagy figyelmeztetésként. Mindig szembejött velem. Ma is ez történt, mert úgy érzem, hogy életem egy újabb fordulópontján vagyok. Most útravalóként olvastam és hallottam meg az igét, lélekben és testben érzem, hogy nem könnyű feladatok várnak rám. Pál apostol is felhívja a figyelmét a nehézségekre. Talpon kell lennünk, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól. „De te maradj meg” – mondja az ige. Mi tehát a dolgom? Helytállni, kitartani, megmaradni. Ez a 21. században nem túl divatos tevékenység, szinte életidegen, hiszen a mobilitás abszolút értékké kezd válni. (…) Megmaradni vagy továbblépni? Sokszor továbblépünk, hiszen ahhoz kevesebb energia kell. De megállni és helytállni sokszor nehezebb feladat” – mondta.

Az ünnepi nyilvános presbiteri gyűlést Szilágyi János, debreceni egyházmegyei gondnok nyitotta meg, amelynek keretében debreceni egyházi és világi vezetők köszöntötték Beszterczey Andrást: Fekete Károly tiszántúli püspök, Ember Sándor, a nagytemplomi gyülekezet főgondnoka, Oláh István, a nagytemplomi gyülekezet elnök-lelkipásztora, Vad Zsigmond nyugalmazott esperes, Baráth Béla, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor, Kósa Lajos országgyűlési képviselő és id. Beszterczey András mondták el áldásaikat, jókívánságaikat.

Az újonnan beiktatott lelkipásztor hálás szívvel köszönte meg az áldáskívánásokat, az útravalót, Isten megosztott üzeneteit, szavait. „Van arca a múltnak, a közelmúltnak, a jelennek, és annak a remélt jövendőnek, amit együtt fogunk élni. Köszönöm azoknak, akik itt vannak a múltamból, de itt vannak a jelenemben, hogy együtt örvendjünk. Köszönöm a jövő arcait, akikkel együtt fogom szolgálni Istent a Nagytemplomban, a szolgatársakkal, a presbitertestvérekkel és a gyülekezet tagjaival együtt” – zárta szavait.

A hirdetéseket követően szeretetvendégségre került sor a Debreceni Református Kollégium dísztermében.

Szirák Sára

Fotók: Lucski Zsófia