Rendszerüzenet
2021. szeptember 15.

Hálaadás és lelkipásztor beiktatás Nyíribronyban

A Nyíribronyi Református Egyházközség 2021. szeptember 11-én ünnepi istentiszteletet tartott, ahol hálát adtak a műemlék templom külső felújításáért és azért is, hogy ötven év után újra megválasztott és beiktatott lelkipásztora van a közösségnek, Fucsovicsné Sütő Dóra személyében.

A kettős ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a Lk 12,22-32 alapján hirdette Isten igéjét. Igehirdetésében kihangsúlyozta, hogy Isten mindenhatósága alá tartozunk, Aki gondot visel rólunk, sőt az országát adja nekünk. Több az élet. Ez a többlet az Ő országa, melyhez egy kicsiny nyáj, egy maroknyi gyülekezet is tartozik. Nagyon fontos, hogy a nyíribronyi gyülekezet sem Megváltó nélküli nyáj. Azt kívánta a gyülekezetnek, hogy a már megismert, bizonyított lelkipásztorral közösen bátran keressék az Isten országát.

A beiktatás szolgálatát dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte. Köszöntését a napi újszövetségi részből, a Galatákhoz írt levél első verseiből olvasta, ezt követően bemutatta a lelkipásztor életútját, aki már 2016. augusztus közepe óta szolgál a gyülekezetben, majd ünnepélyesen átadta számára a Bibliát, a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. A beiktatás után a jelenlévő lelkipásztorok igei köszöntése következett. Ezt követően Vitális István, a Nyíribronyi Református Egyházközség gondnoka és Kiss Gyula köszöntötte a gyülekezet nevében a beiktatott lelkipásztort.

Fucsovicsné Sütő Dóra lelkipásztorral Tóth Emese készített előzetesen interjút az Európa Rádióban:
https://europaradio.hu/tallozo/lelkeszbeiktatasra-keszul-hetvegen-nyiribronyi-reformatus-gyulekezet

Fucsovicsné Sütő Dóra beiktatott lelkipásztor az Ézs 43,1 és a Zsolt 112,4 alapján hirdette Isten igéjét. Prédikációjában kiemelte, hogy személyes életét és a gyülekezet életét érintően is mindig kapaszkodót jelent(ett) ez a két ige. A következő ötven évre azt kívánta az ünneplő gyülekezetnek, hogy a félelem helyett a hit legyen a meghatározó mindennapjaikban: „Higgyünk és kövessük az Úr Jézus Krisztust, mert egyedül Ő tudja egyben tartani a közösséget.”

Az igehirdetések után a beiktatott lelkipásztort köszöntötte dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Nyeste Ferenc, a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka, Cziva László, Nyíribrony polgármestere és dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő is.

Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégséggel zárult ez a különleges délután.