Rendszerüzenet
2021. szeptember 09.

Beiktatták Tóth Tibor bihari esperest

A Bihari Református Egyházmegye esperesét beiktató istentiszteletre szeptember 4-én délután a berekböszörményi református templomban került sor. Igét hirdetett és a beiktatás szolgálatát végezte Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Szolgatársai felszentelő áldásában részesült és székfoglaló beszédet mondott Tóth Tibor, az egyházmegye beiktatott esperese.

Fekete Károly az Mk 16, 14-15 alapján hirdette Isten igéjét. „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

„A tizenegyet mintagyülekezetnek vesszük, mégis úgy kezdődik a nagy misszió, hogy Jézusnak szemrehányást kellett tennie. Meg kellett rónia a tizenegyet, hogy fölbátorodjanak, hogy legyen erejük meghallani azt a szót, ami el tudja őket indítani. A tanítványok ebben az időben még nem tudtak teljesen ráhagyatkozni a Jézus szavára” – mondta.

Elveszítették a viszonyítási pontot, és ezt újra meg kellett találniuk. „Szükség van a találkozás-élményre: e nélkül senkit nem lehet elindítani a Krisztus-követés útján” – emelte ki. „Jézus a tanítványi-hiányosságainkkal együtt keres meg bennünket, meg akar állni középen, hiszen számon tart bennünket. Neki kell középre kerülni ennek a hat esztendő elején is. Ha hozzá képest tudjuk meghatározni önmagunkat és terveinket, ott esélyt kapunk arra, hogy jó irányba menjenek a dolgok. Minden őrállónak fel kell idézni – nem az ember hite a misszió aranyfedezete, hanem Krisztus-csoda szükséges hozzá” – zárta szavait.

Az alkalomról az Európa Rádió összeállítását itt hallgathatja meg:

Letöltés

A közgyűlést Semlyényi Lajos egyházmegyei gondnok nyitotta. Nagy Zsolt leköszönő esperestől búcsút vettek szolgatársai, aki tizennyolc esztendőn át végezte a szolgálatot. Ezt követően Fekete Károly püspök úr beiktatta hivatalába Tóth Tibort.

Tóth Tibort az Esperes urak egy-egy igével köszöntötték, majd a lelkipásztorok áldáskívánása következett énekszóban.

Tóth Tibor székfoglaló beszédében a meghívó igéjével köszöntötte a jelenlévőket. „Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róm 9, 16.) „Köszönöm a bizalmat, igyekszem szolgálatom ideje alatt megszolgálni” – mondta.

A köszöntéseket követően a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek néptánc előadását tekinthette meg a gyülekezet. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult. Az ünnepség perspelypénzét a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért részére ajánlották fel.